Norge: Hole-dagen: «Dette er viktig å skrive under på»

Utøvere informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina på den årlige Hole-dagen den 19.august 2019. Lokale produsenter av ullprodukter, tresløyd, jernsløyd med vikingemotiver, blomstersalg, smykkeproduksjon og ulike frivillige organisasjoner, så vel som ulike politiske partier, var representert.

Hole-dagen ble arrangert i Vik som er kommunesenteret i Hole kommune. Falun Gong-utøvere fra Oslo og nærmiljøet satte opp en stand med informasjonsplakater og -bannere om forfølgelsen i Kina, samt om kultiveringsmetodens gode effekter for kropp, sinn og sjel. Utøverne viste øvelsene på standen, og de rolige bevegelsene og øvelses-musikken tiltrakk seg folk.

Falun Gong-standen under Hole-dagene Utøverne informerer om Falun Gong og forfølgelsen til politikere (her i Høyre-teltet) Mange signerer petisjonen og tar avstand fra forfølgelsen i Kina

Informasjon om forfølgelsen
Falun Gong-utøvere informerte lokale innbyggere om forfølgelsen av metoden i Kina. Utøverne oppsøkte også de ulike lokale politikerne som hadde stand på Hole-dagen.

Informasjonen om den brutale forfølgelsen som pågår i Kina på grunn av utøvere som ønsker å følge prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse i hverdagen, gjøre øvelser og studere sin egen tro, vakte oppmerksomhet og interesse. «Dette er jo viktig!» sa en kvinne.

Folk kom for å signere
Alle som mottok informasjonen, virket sjokkerte og ga utrykk for avsky for organhandelen som kommunistregimet i Kina har utført for profitt siden 1999.

En mann som hadde lest informasjonsbrosjyren, sa til en av utøverne: «Jeg tror på alt dere sier. En gang møtte jeg en person fra Xinjiang i Kina. Han fortalte meg hva som skjedde i konsentrasjonsleirene. Nå gjør det kinesiske regimet dårlige handlinger i Hong Kong. Det er ikke vanskelig å tenke seg hvordan den grusomme forfølgelsen av Falun Gong foregår!» Han skrev under på petisjonen.

«Dette er viktig å skrive under på», sa en kvinne som kom sammen med sin mann for å signere petisjonen. Hun hadde lest nøye informasjonsbrosjyren og viste den til mannen og sa: «Hjelp Falun Gong-utøverne å stoppe forfølgelsen!»

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.