Sveitsisk avis: «Falun Gong-utøvere i Kina forfølges for sin overbevisning»

«Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) er en av de største avisene i Sveits. De publiserte en artikkel om Falun Gong den 22. juli 2019. To dager tidligere ble det arrangert en 20-årsmarkering for begynnelsen av forfølgelsen av praksisen i Kina. Artikkelens tittel var «Falun Gong-utøveres lidelser i Kina» og skildret 20 års erfaringer til en utøver i Hong Kong.

Neue Zürcher Zeitung, en sveitsisk tyskspråklig avis, publiserte en Falun Gong-utøvers lidelser under den 20 år lange forfølgelsen i Kina

Avisen ble etablert i 1780 og er en sveitsisk, tyskspråklig dagsavis. Ifølge avisens hjemmeside har de 257.000 lesere av trykte og digitale utgaver. Avisen er kjent for å være objektiv og for sine detaljerte reportasjer om internasjonale hendelser.

Artikkelen begynte slik: «Den spirituelle bevegelsen Falun Gong ble bannlyst i 1999 av Beijing. Myndigene har nådeløst forfulgt utøvere av denne kultiveringspraksisen, noe som fremgår av forfølgelsen av en kvinne i 40-årene.»

Forfølgelsen begynner
Ifølge artikkelen ble Falun Gong introdusert til offentligheten i mai 1992. Dens tilhengere blir oppfordret til å gjøre de fem rolige øvelsene og til å følge prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Ved å lese Zhuan Falun, hovedboken i Falun Gong som ble publisert i 1995, kan utøverne forbedre sin forståelse av Falun Gong-prinsippene.

Fordi det fremmet tradisjonelle verdier og åpenhet, var Falun Gong veldig populær. Spesielt etter gjennomføringen av de økonomiske reformene på slutten av 70-tallet, skjedde det radikale endringer i Kina, og mange tradisjonelle familieverdier gikk tapt. Mange som var på jakt etter en åndelig vei og lykke, fant Falun Gong.

Til og med kinesiske medier roste Falun Gong i begynnelsen. Falun Gong ble praktisert av høytstående tjenestemenn i Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og i militæret. Det ble estimert at omkring 70 til 100 millioner mennesker praktiserte Falun Gong sent på 90-tallet.

KKP tåler ikke ideer som ikke overholder det de selv dikterer. Dermed begynte de å baktale praksisen gjennom de statseide mediene i april 1999. Dette førte til den fredelige appellen «for retten til å praktisere Falun Gong» den 25. april 1999. Da samlet omkring 10.000 utøvere seg ved regjeringskontoret i Beijing.

Tortur og tvungen organhøsting
Lu Hong som var 22 år på denne tiden, hørte om Falun Gong fra en venn rett før den overnevnte hendelsen. Lu lærte øvelsene og begynte å lese Falun Gong-bøkene som var skrevet av grunnleggeren til Falun Gong. Hun forbedret seg som person gjennom praksisen, og dette førte til at søsteren også begynte å lære praksisen.

Forfølgelsen som begynte i juli 1999, var et vendepunkt. Politiet besøkte henne hjemme den 25. juli 1999 for å advare henne mot å praktisere øvelsene offentlig. Lu og søsteren reiste til Beijing i oktober 2000 fordi de var bestemt på å ikke gi opp sin tro. På Den himmelske freds plass foldet de ut et Falun Gong-banner. Etter at hun og andre utøvere ble arrestert, begynte hun en sultestreik i protest mot forfølgelsen. Hun ble sendt hjem til hjembyen etter ti dager.

Tre måneder etter bestemte Lu seg for å reise til Beijing igjen for å appellere for retten til å praktisere Falun Gong. Hun satte seg på toget, ble arrestert og satt i forvaring i 15 dager. Hun ble lenket til gulvet for å hindres i å gjøre øvelsene. Heldigvis var det andre i fengselet som gav henne mat og hjalp henne da hun måtte på toilettet.

Hun mistet kontakten med søsteren som ble sendt til en tvangsarbeidsleir i ett år. Foruten fysiske og mentale overgrep, ble søsteren tvunget til å lese artikler som svertet Falun Gong. Til slutt ble søsteren tvunget til å signere på at hun ga opp sin tro, noe hun angrer fremdeles.

Lu satt i fengsel i 18 måneder. For flere år siden reiste hun og søsteren til Hong Kong for å bo med foreldrene. Selv om KKP-spioner samler inn informasjon om Falun Gong-utøvere i Hong Kong, er det i det minste tryggere enn å være i Kina.

Ifølge artikkelen til «Neue Zürcher Zeitung» er det Lu og søsteren har opplevd ingenting i forhold til forfølgelsen Falun Gong-utøvere i Kina har gjennomgått de siste 20 årene.

En uavhengig folkedomstol, ledet av Sir Geoffrey Nice, konkluderte tidligere i år med at Falun Gong-utøvere og andre samvittighetsfanger er blitt drept for sine organer. Denne forbrytelsen pågår fortsatt.

Datteren ble igjen
Forfølgelsens har ikke bare påvirket Lu. Familien og slektninger har også lidd. Hun møtte sin mann i 2004, også han er utøver. Han ble dømt til åtte års fengsel for å ha delt informasjon om Falun Gong gjennom WeChat, som er et populært sosialt medie i Kina. Han sitter for tiden i et kinesisk fengsel. Sist hun så ham, var for over to år siden, og lenge visste hun ikke hvor han var.

Den dagen mannen hennes ble arrestert, forsvant datteren i noen timer. Familien ble senere kontaktet av tjenestemenn med beskjed om at de kunne hente datteren. Men datteren fikk ikke lov å forlate Kina fordi faren var i fengsel. Lu hadde ikke noe annet valg enn å be et familiemedlem om å passe på henne.

Lu besøker nå datteren en gang hver andre eller tredje måned. Familien er bekymret for besøket på grunn av politiets overvåkning. Men Lu klarer å holde seg rolig. «Kanskje det er fordi jeg har lidd så mye», sa hun med et smil.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/10/178821.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/26/《新苏黎世报》揭露中共二十年来迫害法轮功(图)-390638.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.