Polen: "Dette er så annerledes enn det Kina vi kjenner til."

Falun Gong-utøvere deltok den 21. juli 2019 på den 11. årlige multikulturelle festivalen i Warszawa. Dette arrangementet falt sammen med 20-års-markeringen av Falun Gong-utøvernes fredelige kamp mot forfølgelsen i Kina. På festivalen informerte utøverne om den gamle, åndelige praksisen for publikum. Samtidig informerte de om den brutale forfølgelsen av Falun Gong i Kina, inkludert tvungen organhøsting. De ba folk om hjelp til å få en slutt på forfølgelsen.

Utøvere viser øvelsene under Den multikulturelle festivalen i Warszawa den 21. juli 2019

Utøvere informerer folk om Falun Gong og om forfølgelsen i Kina
Flere signerer petisjonen som fordømmer forfølgelsen
Festivaldeltakere leser informasjonsplakatene om Falun Gong og forfølgelsen

Støttende stemmer
Utøverne samlet underskrifter på en petisjon som vil bli oversendt polske myndigheter. Petisjonen krever at regjeringen handler for å stanse den stats-sanksjonerte organhøstingen i Kina.

Utøverne fikk mange positive tilbakemeldinger på arbeidet sitt. Flere undertegnet petisjonen og oppmuntret utøverne til å fortsette det gode arbeidet med å informere offentligheten.

Maria Wlode var sjokkert over det hun leste på plakatene og sa: "Hvorfor skjer dette i Kina? Dette er så annerledes enn det Kina vi kjenner til."

En annen besøkende med navn Jerzy Bien sa: "Bare demoner kan torturere folk på denne måten. Den tvungne organhøstingen er så forferdelig. Kuldegysninger gikk gjennom meg da jeg leste det, selv om det er varmt i dag."

Mange turister deltok på festivalen, og mange stilte spørsmål om Falun Gong og forfølgelsen. Utøverne fortalte dem at da forfølgelsen startet i 1999, hevdet Kommunistpartiet at de skulle utrydde Falun Gong på tre måneder. Men utøverne har stått støtt, til tross for forfølgelsen. Nå, 20 år senere, blir Falun Gong praktisert i mer enn 100 land.

Utøvere pekte på at prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse gir utøverne mot til å holde ut sin fredelige kamp når de møter hard forfølgelse.

Før arrangementet var over, kom arrangør Witek Hebanowski til utøvernes stand og takket dem for bidraget. Han sa: "Samtidig som dere viste tradisjonell, kinesisk kultur, viste dere også et moralsk mot til å ta opp brudd på menneskerettigheter i Kina. Dere gjør noe stort. Jeg respekterer det kinesiske folks trosfrihet."

I tillegg til å undertegne petisjonen, var mange interesserte i å lære øvelsene. Noen kjøpte Falun Gong-bøker og spurte hvor øvelsesstedene i byen var.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/29/178630.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/26/华沙古城步行街上的法轮功信息展位-390631.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.