Sveits: Markering av den 20 år lange forfølgelsen i Kina

Falun Gong-utøvere verden over organiserer fredelige demonstrasjoner, parader og lysvaker for å informere publikum om den pågående forfølgelsen i Kina. Året 2019 er spesielt betydningsfullt. For 20 år siden, den 20. juli 1999, startet Jiang Zemin, tidligere leder av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP), den brutale forfølgelsen av Falun Gong, en fredelig kultiveringsmetode for kropp og sinn basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.

Web-siden Minghui bekrefter dødsfallene til over fire tusen Falun Gong-utøvere som et direkte resultat av forfølgelsen de siste 20 årene. Men det faktiske antallet mistenkes å være mye, mye høyere. Mange utøvere har blitt fengslet og torturert for sin overbevisning. Det finnes bevis på at KKP har en aktiv rolle i organhøsting fra fengslede utøvere som drepes for å gi organer til rike kinesere og vestlige som betaler godt for organene i statsorganiserte sykehus.

Demonstrasjon og informasjon om Falun Gong i Bern
Falun Gong-utøverne i Bern arrangerte en stille demonstrasjon foran den kinesiske ambassaden den 20. juli 2019. En utøver leste høyt et åpent brev til ambassadens embetsmenn med anbefaling om å skaffe seg kjennskap til Falun Gong og bidra til å stanse forfølgelsen i Kina.

Utøverne viser øvelsene på Kornhaus torg i sentrum av Bern Folk tiltrekkes av den rolige øvelsesmusikken Forbipasserende får informasjon om Falun Gong
Folk signerer petisjonen i protest mot forfølgelsen Utøvere informerer om Falun Gong og om KKP's forfølgelse i form av taler, store bannere og informasjonsplakater Folk stopper opp og lytter til utøverne og leser informasjonen

Om ettermiddagen var utøverne var samlet på Kornhaus torg i sentrum av Bern. De informerte om Falun Gong og snakket om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP's) forfølgelse, spesielt om den statssanksjonerte organhøstingen.

Visningen av øvelsene tiltrakk seg oppmerksomhet fra mange forbipasserende. Noen tok imot informasjonsbrosjyrer, andre stoppet opp for å prate, og flere signerte petisjonen med anmodninger til sveitsiske styresmakter om å bidra til å få en slutt på organhøstingen.

Informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Zürch
Falun Gong-utøverne arrangerte aktiviteter i nærheten av det kinesiske konsulatet i Zürich den 22. juli 2019. De viste øvelsene, delte ut brosjyrer og leste opp et åpent brev til embetsmennene ved konsulatet. Mange forbipasserende stanset opp for å stille spørsmål. Flere signerte petisjonen i protest mot forfølgelsen.

Utøvere viser øvelsene i nærheten av det kinesiske konsulatet i Zürich i Sveits den 22. juli

Mange blir tiltrukket av arrangementet og ønsker å lære mer om Falun Gong
Flere gir uttrykk for sin forferdelse om forfølgelsen og signerer petisjonen

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/28/178618.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/24/“迫害根本不该发生”-390511.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.