Arendalsuka: «Jeg har lest flyeren. Dette er grusomt. Jeg kommer for å skrive under!»

Arendalsuka har vært arrangert hvert år siden 2012 i Sørlandsbyen Arendal med 1200 arrangementer på kaféer, utescener, kino, bibliotek og små og store båter. Samtidig er det 200 stands rundt omkring i gater, torg og båter i byen. Alt er åpent for alle og er gratis.

Falun Gong har deltatt i Arendalsuka i flere år og hadde i år en stand midt i en gågate i Arendal sentrum. Utøverne ønsket å informere om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. De satte opp informasjonsbannere og -plakater, snakket med de forbipasserende, delte ut informasjonsbrosjyrer og viste Falun Gong-øvelser.

Falun Gong-standen i Arendalsuka Folk stopper opp og får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Forbipasserende får informasjonsbrosjyrer

Folk signerer petisjonen og krever en stans på forfølgelsen I Kina Mange leser standens banner med teksten: "Falun Gong i Kina drepes for sine organer"

Fremfor alt samlet de underskrifter til Regjering og Storting med krav om å bidra til at Kina skal stoppe forfølgelsen av Falun Gong, herunder tvungen organhøsting fra uskyldige utøvere som lever etter verdiene sannhet, medfølelse og toleranse i hverdagen.

Banneret med teksten: «Stopp tvungen organhøsting fra Falun Gong-utøvere i Kina. Din signatur kan redde liv» vekket mange. Noen skrev direkte på petisjonen. Andre snakket med utøverne og fikk informasjon om forfølgelsen i Kina før de signerte petisjonen. Andre kom dagen etter og sa: «Jeg har lest flyeren. Dette er grusomt. Jeg kommer for å skrive under!» Utøverne samlet nesten 500 underskrifter i løpet av de fem dagene.

Det var også fokus på organturisme til Kina, der alle typer organer transplanteres i offentlige sykehus med en leveringstid på 2 – 4 uker. Virksomheten skjer i industriell skala. Organene tas fremfor alt fra Falun Gong-utøvere, men også fra andre samvittighetsfanger.

En middelaldrende mann kom til standen, fikk en informasjonsbrosjyre og leste informasjonsplakatene. Han spurte en utøver: «Er dette sant?» Mannen fikk informasjon om organturisme og stjeling av organer fra Falun Gong-utøvere og andre samvittighetsfanger. Til slutt sa han nølende: «Jeg hadde tenkt å dra til Kina med min kone for å få et organ til henne. Rett før vi skulle bestille billetter, fikk hun et norsk organ. Nå skjønner jeg hvorfor vi ikke skulle reise til Kina.»

Det var ventet 80.000 samfunnsinteresserte besøkende i alle aldre under Arendalsuka.. Gatene var også fylt med barn og ungdom som hadde et særskilt program.

Mange unge kom til Falun Gong-standen hvor de fikk høre om manglende tros- og ytringsfrihet i Kina. Der møtte de en kinesisk Falun Gong-utøver, nå norsk statsborger. Han ble fengslet i Kina på grunn av sin overbevisning og var to år i kinesisk tvangsarbeidsleir der han daglig jobbet fra tidlig morgen til sen kveld, noen ganger til midnatt. Hvis han ikke jobbet godt nok, ble han torturert. Dette møtet gjorde et stort inntrykk på ungdommene.

Trosfrihet og ytringsfrihet var også tema på standen, og ungdommene var svært glade for at de bodde i Norge!

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.