Kina: Søsken ulovlig internert

Utøver Hu Jinping fra byen Linyi i Shandong-provinsen ble ulovlig internert på Hedong distrikts interneringssenter den 11. juni 2019 fordi han praktiserte Falun Gong.

Ca ti av slektningene hans dro til interneringssenteret for å være med i retten. Interneringssenteret tillot imidlertid bare at tre av familiemedlemmee fikk komme inn i rettslokalene. De brukte som unnskyldning at det ikke var nok sitteplasser.

Den 29. september 2018 hadde Hu akkurat besøkt søsteren Hu Jinhui. Da ble han forfulgt og arrestert av sivilkledde lokale sikkerhetsoffiserer. Til tross for at de ikke hadde ransakingsordre, ransaket de hjemmet hans.

Tre andre utøvere, Qian Jinhua, Gong Maohai og Hu Jinpings søster Hu Jinhui ble arrestert samme dag. Alle de fire utøverne ble internert ved Hedong distrikts interneringssenter.

Qian Jinhua ble fremstilt for Langshan distrikts påtalemyndighet den 27. februar 2019. Den 30. april ble han fremstilt for Lanshan distriktsrett og dømt til to års fengsel.

Hu Jinhui ble ulovlig fremstilt ved Hedong distrikts interneringssenter den 17. mai. Familien hennes ble ikke varslet før etter rettssaken.

Familiene deres uttalte at de ville saksøke de lokale sikkerhetsoffiserene Chu Yanshan, Liu Helei og Zhu Bo for ulovlig arrestasjon og urimelig husundersøkelse uten arrestordre. Familien vil også saksøke Dong Jinwei og Wang Yugang fra Lanshan dirstrikts påtalemyndighet for falske beskyldninger.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/5/178327.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.