Kina: 50 år gammel fabrikkeier døde etter gjentatt fengsling og trakassering

Shi Zhonghui som var eier av en liten bedrift i Zhengding fylke i Hebei provinsen, ble fengslet og trakassert en rekke ganger for sin tro på Falun Gong. Den fysiske mishandlingen og den mentale påkjenningen førte til sviktende helse. Han døde den 26. mars 2019, 50 år gammel.

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en meditasjons-metode som består av øvelser og prøver å leve etter prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Etter at Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) begynte å forfølge metoden i juli 1999, har et stort antall Falun Gong-utøvere blitt arrestert, fengslet og torturert.

Arrestasjoner og forvaring i arbeidsleirer
Shi Zhonghui begynte å praktisere Falun Gong høsten 1997. Arbeidsomheten og arbeidsmoralen hans hadde gitt ham anseelse i spare- og låneforeningen på arbeidsplassen. Den gode oppførselen hans hjemme og i dagliglivet ble også bemerket av slektninger og naboer.

Da forfølgelsen startet i juli 1999, kom tre tjenestemenn fra Zhengding politiavdeling hjem til Shi og tvang ham til å levere inn Falun Gong-bøkene sine. Deretter ble han satt i forvaring ved Zhengding senter for hjernevask i 15 dager.

I desember 1999 dro Shi sammen med flere andre utøvere til Beijing for å appellere for Falun Gong. De ble arrestert ved Beijing appeleringskontor og ført tilbake til Zhengding. Vakter ved det lokale forvaringssenteret slo utøverne, truet dem og tvang dem til å skrive erklæringer om å gi slipp på sin overbevisning. De lokale embetsmennene holdt offentlige møter for åpenlyst å ydmyke dem med parader gjennom gatene. En måned senere, etter at Shi og de andre utøverne ble løslatt, mistet de jobbene sine. I tillegg ble de tvunget til å betale bøter, og de fikk husarrest.

Da han i september 2000 dro tilbake til fabrikken han eide, ble Shi skygget av politiet. Da han kom fram, ble han umiddelbart arrestert. Falun Gong-materiellet hans ble konfiskert, og han fikk 2 års fengsel i en arbeidsleir.

Det intense arbeidet i leiren og den konstante ydmykelsen gjorde ham utmagret, og han hadde konstante smerter i lever og mage. Han led også av løse netthinner. På grunn av den dårlige helsen ble Shi prøveløslatt på medisinsk grunnlag ett år etter.

Tvunget til å bo vekke fra hjemmet
Kort etter at Shi kom hjem fra arbeidsleiren, ble han satt i et senter for hjernevask av agenter fra Zhengding 610-kontor (et kontor som kun har som oppgave å forfølge Falun Gong). Han klarte å rømme, men ble tvunget til å flytte fra sted til sted for å unngå å bli tatt. Atter en gang kunne han ikke jobbe, og familien var uten inntekt.

Shi ble satt på en liste over etterlyste av 610-kontoret. I tillegg ble telefonen hans avlyttet og agenter var utplassert rundt boligen hans. En dag, da vaktene hadde mistanke om at Shi var hjemme, hoppet flere polititjenestemenn over gjerdet. De brøt seg inn i huset for å lete etter ham. Konen og de to små barnene fikk traumer etter hus-invasjonen.

Etter hvert skrantet Shis helse betydelig. Han ble veldig svak og var bevisstløs ved flere anledninger og døden nær.

Kontinuerlig trakassering
I 2006 dro Shi hjem i håp om å finne en midlertidig jobb. Men embetsmenn fortsatte å true og trakassere ham.

Den 4. juli 2008 dro flere tjenestemenn fra Zhengding politiavdeling til Shis nye arbeidsplass for å arrestere ham. Da de hørte at Shi ikke var på jobb den dagen på grunn av sykdom, dro de hjem til ham. Da var Shi så svak at han knapt kunne fote seg. Men tjenestemennene ignorerte helsetilstanden hans og krevde at han leverte inn alt Falun Gong-materiell.

Gjennom nesten 20 år med forfølgelsen levde Shi og familien under konstant terror og frykt for 610-kontoret og politiet. Zhengdings politi dro hjem til ham for å trakassere ham. I tillegg dro polititjenestemenn til arbeidsstedet hans og beordret landsbyens tjenestemenn til å holde øye med ham og avlytte telefonen hans.

Under den konstante trakasseringen og stresset ble Shris helse stadig verre. Han døde den 26. mars 2019, bare 50 år gammel.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/28/178242.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.