Tyskland: Påminnelse på Den internasjonale dagen for torturofre

Falun Gong-utøvere arrangerte en samling foran det kinesiske konsulatet i Düsseldorf i Tyskland den 26. juni 2019. Dette er FN’s internasjonale dag til støtte for ofre for tortur. 26. juni er en årlig påminnelse og gir en stemme til ofre for tortur og overlevende etter tortur verden over.

Visning av Falun Gong-øvelsene tvers over det kinesiske konsulatet Store, godt synlige bannere som oppfordrer folk til å forlate KKP ble vist ved det kinesiske konsulatet

Utøver Xu viser illustrasjoner av forskjellige torturmetoder som ble brukt mot henne Visning av Falun Gong-øvelsene Samtale med forbipasserende om Falun Gong

Ved å vise informasjonsplakater, dele ut informasjonsbrosjyrer og lese et åpent brev adressert til ansatte på konsulatet, informerte utøverne de forbipasserende om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) 20 år lange forfølgelse av Falun Gong. De viste også Falun Gong-øvelsene.

En liten del av det åpne brevet til konsulatets ansatte lød: "Menneskerettigheter er en universell verdi. Vi oppfordrer dere til ikke å bli medskyldige i KKP’s forfølgelse."

De oppmuntret ansatte i konsulatet til å velge godhet og rettferdighet, noe som vil bringe dem en god fremtid.

Utøverne fortalte politibetjenter på vakt på den andre siden av gaten: "Hver setning i brevet er sant."

En av politibetjentene sa: "Folk som har bodd i Øst-Tyskland, kan forstå dette. Jeg tror ikke jeg ville vært politi i det tidligere Øst-Tyskland.

I sentrum av Düsseldorf satte utøverne senere opp en stand for å samle underskrifter på en petisjon som krever slutt på forfølgelsen. Lokalbefolkningen undertegnet for å uttrykke sin støtte etter at de hadde fått informasjon om Falun Gong og KKP’s forfølgelse.

Utøverne snakket med en mann som ønsket å være anonym. Han fortalte at han hadde vært på mer enn 300 forretningsreiser til Kina og også besøkt Kina sammen med den nåværende tyske finansminister Peter Altheimer. De hadde diskutert menneskerettigheter mens de var der. Han mente bestemt at KKP er et diktatur.

På grunn av svært høye temperaturer var flere skoler i Düsseldorf stengt den dagen. Til tross for heten sto utøverne på standen og informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina og viste utøverne de fem Falun Gong-øvelsene. Mange snakket om at de ble dradd mot øvelsene og den fredelige atmosfæren som omga dem. Flere ønsket å lære mer om Falun Gong.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/2/178297.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/29/酷刑受害者日-德国学员揭露迫害-389347.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.