Sverige: Introduksjon av Falun Gong på Midtsommerfest

Falun Gong utøvere i Stockholm introduserte denne tradisjonelle kultiveringspraksisen utenfor rådhuset den 21. juni 2019. Denne dagen er svensk Midtsommerfest. De viste de fem Falun Gong-øvelsene til den fredfylte musikken og leverte ut informasjonsbrosjyrer til de forbipasserende.

Forbipasserende leser informasjonsplakatene om Falun Dafa, mens utøverne viser øvelsene

Turistene lærer om Falun Dafa og forfølgelsen i Kina Mange stopper opp og leser informasjonsplakatene

Den svenske midtsommerdagen er en av de største festdagene i Sverige, nesten som jul, med sine tradisjoner. Den tradisjonelle feiringen inkluderer Mai-stang (eller midtsommer-stang) dekorert med grønt og blomster, sammen med sang og dans.

Folk foran rådhuset kom fra hele verden. Det første de så, var de fredelige Falun Dafa-øvelsene, og utøverne møtte dem med smil. De tok bilder og videoer av Falun Dafa-aktivitetene. Mange leste informasjonsplakatene som var stilt opp om Falun Dafa og forfølgelsen i Kina. Noen snakket med utøverne og tok imot brosjyrene for å lære mer om metoden.

Falun Dafa-utøverne i Stockholm har informert om Falun Dafa til turister foran rådhuset gjennom mange år. Både kinesiske og svenske turguider beundrer utøverne for deres utrettelige arbeid. Flere og flere turguider hjelper utøverne med å spre informasjon til turgruppene sine.

Svensk turguide: "De er de snilleste menneskene i verden!"
En gruppe europeiske turister så Falun Dafa-aktivitetene og spurte turguiden: "Hvem er de? Hvorfor øver de her?" Den svenske turguiden fortalte gruppen: "De er de snilleste menneskene i verden! De praktiserer Falun Dafa og forteller folk om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) løgner. De gjør en god gjerning. Dere kan ta en Falun Dafa informasjonsbrosjyre hvis dere er interessert."

Kinesisk turguide: "Dere gjør en god jobb!"
En ung Falun Dafa-utøver fortalte en gruppe kinesiske turister om fordelene med metoden og om «selv-brenningsbløffen» på Tienanmen-plassen. Alle lyttet rolig. En kinesisk turguide kom over og fortalte utøveren: "Du gjør en god jobb!"

Selv om alle turistene hadde returnert til bussen, startet ikke sjåføren motoren før utøveren var ferdig med å snakke om den onde naturen til KKP, om KKP’s kollaps og viktigheten av å forlate KKP og dets ungdomsorganisasjoner.

En annen buss med kinesiske turister parkerte foran rådhuset. En utøver snakket med flere turister, svarte på spørsmålene deres og informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. Kineserne er forvirret på grunn av løgn-propaganda og den svertende informasjonen de får i Kina. Utøveren fortalte dem at alle Falun Dafa-utøvere på stedet var frivillige og alt de ønsket, var å fortelle sine med-kinesere hva som egentlig skjer med Falun Dafa-utøvere i Kina.

Det var tid for bussen å dra videre og alle turistene fant setene sine, men utøveren hadde ikke fått sjanse til å fortelle dem om «selvbrennings-bløffen». Turguiden sa til utøveren: "Jeg vil fortelle dem om det ganske snart. Vi vet at selvbrenningen var et arrangert show og at de bare spilte rollene sine."

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/30/178262.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/26/在瑞典仲夏节庆典上传播真相(图)-389228.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.