USA: Mester Li Hongzhi talte ved erfaringskonferansen 2019 i New York

Falun Dafa erfaringskonferanse 2019 i New York ble arrangert på Barclays Center i Brooklyn den 17. mai. Omlag 10.000 Falun Dafa-utøvere deltok på konferansen. Mester Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Dafa, foreleste og svarte på spørsmål i omtrent to timer.

Mester Li foreleste og svarte på spørsmål under Falun Dafa erfaringskonferansen 2019 i New York

Konferansesalen med omlag 10.000 deltakere En utøver leser høyt fra arket sitt En utøver leser høyt fra arket sitt

Alle deltakerne reiste seg, og Mester Li fikk en varm applaus da han ankom konferansen rundt klokken 10.50.

Oppsatser med friske blomster prydet scenen sammen med et stort banner med teksten «2019 New York Falun Dafa Experience Sharing Conference» både på engelsk og kinesisk. Mester Lis dikt "Dafa er stor" var skrevet med gull på store, blå bannere på begge sider av scenen:

"Falun Dafa er stor
Trer gradvis inn i den menneskelige verden
Sansende vesener trenger ikke bekymre seg,
Guder og Buddhaer smiler"
(Hong YinVol. II, Versjon A)

På en stor LCD skjerm som kunne sees fra alle kanter, stod det på engelsk og kinesisk: "Himmelen og jorden feirer 27-årsdagen for Falun Dafas introduksjon til allmennheten."

Utøverne deler sine erfaringer med kultivering
Årets konferanse var en overveldende sammenkomst. Tolv utøvere fra New York, Boston, Atlanta, Storbritannia, Tyskland, Israel, India, Japan og Hong Kong delte sine erfaringer med å promotere Shen Yun-forestillingen, arbeid i media og informere om Falun Gong og forfølgelsen ved turistattraksjoner. Blant dem var veteran-utøvere som har kultivert i over tjue år, i tillegg til unge utøvere som hurtig har kommet på banen og som jobber med prosjekter. Talene ble simultan-oversatt til ni språk.

Arbeid i media
Zhang fra USA begynte å praktisere Falun Dafa i 1996 og emigrerte til Australia i mai 1999. Hun har vært involvert i mye arbeid, alt fra å lage plakater og utforme nettsider, jobbe med New Tang Dynasty TV (NTD tv) til å informere om Falun Gong og forfølgelsen på turissteder.

Hun fortalte at hun hadde støtt på konflikter og utfordringer mens hun koordinerte NTD tv's nyttårsfeiring i Melbourne i 2006, men at feiringen ble en suksess til slutt. Hun sa at hun etterpå hadde sett innover i seg selv og forbedret sin tekning og oppførsel, noe som igjen førte til en forbedring av relasjonen til medutøverne.

Moren hennes døde i 2011, noe som hadde en enorm innvirkning på henne. Hun begynte å kultivere sammen med andre utøvere. Etter både medgang og motgang klarnet tankene hennes, og hun klarte å skjønne Dafa fra innerst i sitt hjerte. Hun angrer ingen ting; kjenner kun takknemlighet.

Hu fra Hong Kong sluttet i sin godt betalte stilling i et firma for å bli salgsmedarbeider i Epoch Times. Hun lærte å gi slipp på egoisme og å samarbeide med andre for å informere om Falun Gong og forfølgelsen for folk, samt bidra i markedsføringen av avisen Epoch Times.

Hong Kong var nok en gang vertskap for den innledende runden i dansekonkurransen for NTD TV i 2018. Før arrangementet var de involverte utøverne på vakt og røpte ikke noe, for å unngå sabotasje. De var heldige og fikk leie en sportsarena og fikk anledning til å informere om Falun Gong for personalet. Til tross for litt motgang, gikk dansekonkurransen av stabelen i Hong Kong.

Å slippe fastholdhet til streben mens man informerer om forfølgelsen for Det britiske parlamentet
Rob Bray fra Storbritannia delte sin erfaring med å være koordinator for et forum om Kinas tvungne organhøsting fra levende utøvere. Forumet ble arrangert i Det britiske parlamentet. Han fortalte at han i begynnelsen ikke tok kontakt med andre utøvere. Senere forstod han at som koordinater, måtte han være oppriktig i å hjelpe andre fordi samarbeid og støtte mellom medutøvere er veldig viktig.

Gray og gruppen hans oppmuntret hverandre til ikke å være opptatt av resultatene, men informere om Falun Gong og forfølgelsen til folk under prosessen. Flere og flere lovgivere forstod budskapet deres. Det britiske parlamentet diskuterte Kinas tvungne organhøsting, og diskusjonen ble dekket av britisk media.

Forbedre en selv mens en er engasjert i Shen Yun-prosjekt
Shen Yun-danser Fu Yu delte sin erfaring med å være hjemme mens den ødelagte senen ble bra igjen. Han så innover og fant sin fastholdenhet til selve prosjektet. Den viktigste erfaringen fra dette var at han forstod hva det betyr å verdsette noe. Hans utholdenhet og tro på Dafa hjalp ham gjennom en vanskelig periode.

Zheng Hongmei fra Tyskland begynte å hjelpe til med logistikken for Shen Yun og satte pris på det. Hun arbeidet hardt og ble et pålitelig medlem av logistikkavdelingen. Hun gikk fra å bare samarbeide til å være en aktiv samarbeidspartner, og hun strebet etter å forbedre seg i alt.

Hun snakket også om hvordan hun klarte å håndtere gnisninger mellom andre utøvere. Hun oppdaget at hun hadde følelsesmessige bindinger til teamet på grunn av det langvarige samarbeidet.

Informasjon om Falun Gong og forfølgelsen
Venus Upadhayaya fra India ble raskt involvert i medie-arbeid etter at hun begynte å praktisere Falun Gong i 2011. Hun delte sine erfaringer med å være den eneste som arbeidet for Epoch Times i India.

Hun ble journalist for indisk Epoch Times i april 2014 og ble oppsagt seks måneder senere. Da begynte hun å jobbe for et firma, inntil hun ble kontaktet for å starte en avdeling for NTD-Tv i India. Hun fortalte at hun begynte å jobbe for NTD-Tv for å innfri sine løfter.

Gjennom å studere forelesningene og komme igjennom konflikter modnet teamet. Kortfilmen som ble laget av teamet for å informere om Falun Gong og forfølgelsen i Kina, fikk 10 millioner treff. Hun sa at hun verdsetter Mesterens veiledning. Den lar informasjonen fra hennes jobb i media nå ut til mange mennesker.

Konferansen var slutt litt over klokken 17.00.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/19/177682.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/18/2019年纽约国际法会-师尊莅临讲法-387510.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.