Slovakia: Utøverne mintes den fredelige protesten i Beijing for 20 år siden

Falun Gong-utøvere i Bratislava samlet seg foran den kinesiske ambassaden den 25. april 2019 for å minnes de 10.000 Falun Gong-utøverne som var samlet i en fredelig protest foran Det nasjonale appellkontoret i Beijing for 20 år siden.

Falun Gong-utøvere arrangerer en stille protest foran den kinesiske ambassaden i Slovakia Utøvere i Bratislava gjør øvelser for å markere 20-årsdagen for samlingen foran Det nasjonale apell-kontoret i Beijing Utøverne foran den kinesiske ambassaden

For 20 år siden på denne dagen krevde utøvere i Beijing at deres medutøvere som var blitt internert, måtte løslates.

Etter en fredelig appell i Beijing ble utøverne i Tianjin løslatt. Tre måneder senere startet imidlertid den kinesiske kommunistlederen, Jiang Zemin, en landsomspennende forfølgelse mot Falun Gong-utøvere. Forfølgelsen har nå vart i 20 år.

Den fredelige samlingen den 25. april ble senere sett på som en beleiring av det sentrale regjeringsområdet. De brukte forklaringen at regjeringshovedkvarteret i Zhongnanhai er lokalisert i umiddelbar nærhet av appell-kontoret.

Utøvere i Bratislava har vært med på, sammen med tusener utøvere rundt i verden, å minnes denne dagen. Lignende arrangementer var samtidig i New York, Toronto, London, Singapore og andre storbyer.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/28/176654.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.