Slovakia: "Jeg har ikke lyst å gå. Jeg føler en slags fred med dere”

Utøvere fra Slovakia hadde et arrangement i senrum av Topolčany den første lørdagen i april 2019. De viste øvelsene og informerte om forfølgelsen i Kina og oppfordret forbipassernde til å hjelpe med å få en slutt på forfølgelsen. Mange undertegnet en petisjon som fordømmer forfølgelsen i Kina, og flere var interessert i å lære øvelsene.

Falun Gong-utøvere ved standen i Topolčany viser de fem Falun Gong-øvelsene Forbipasserende undertegner en petisjon til støtte for Falun Gong Noen lærer øvelsene, mens andre signerer petisjonen

En mann stanset og snakket lenge med utøverne. Han felte tårer da ha fikk høre om den brutale forfølgelsen. Han nølte etter at han hadde undertegnet petisjon og sa: "Jeg har ikke lyst å gå. Jeg føler en slags fred med dere. Jeg føler energifeltet -- svært kraftfullt." Han sa: "Jeg har mange spørsmål om kultiveringen, og jeg er interessert i å lese Falun Gong-bøkene." En utøver viste ham internettsiden FalunDafa.org. Der får han informadjon om hvor det er gratis Falun Dafa-undervisningen.

Utøverne besøkte også lokale kinesiske matbutikker og kinesiske restauranter for å informere kinesere om forfølgelsen. De fleste var sympatiske og uttrykte sin støtte til å få slutt på forfølgelsen av Falun Gong i Kina.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/8/176418.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/5/斯洛伐克学员在中西部城市传播真相-384783.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.