Sveits: «Vestlige land ønsker bare å gjøre forretninger med Kina og glemmer menneskerettighetene»

Falun Gong-utøvere i Sveits satte opp en informasjons-stand i begge ender av den travle gågaten i sentrum av Geneve den 24. april 2019. De informerte folk om Falun Gong og at metoden blir forfulgt i Kina. 25. april 1999 er en viktig dato for Falun Gong. Omkring 10.000 Falun Gong-utøvere dro til Beijing denne datoen for 20 år siden for å fredelig å appelere til regimets ledelse fordi utøvere i Tianjin hadde blitt ulovlig arrestert for sin overbevisning.

Utøvere demonstrerer stille foran den kinesiske ambassaden for å minnes appellen den 25. april 1999

En mann som har arbeidet for FN i 25 år, kommenterte at forfølgelsen i Kina har vart i altfor lang tid. Han sa at det var trist at andre land og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner ikke har gjort reelle tiltak for å stanse dette.

Han sa videre at å høre og se Falun Gong-utøvere som offentlig har informert om forfølgelsen i Kina gjennom så mange år, berørte ham. Han oppmuntret utøverne til å fortsette sitt arbeid til forfølgelsen tar slutt.

En uniformert herre som stanset opp, sa at han var på jobb, men han lyttet likevel til utøvernes informasjon. Han sa: "Nå ønsker vestlige land bare å gjøre forretninger med Kina og glemmer menneskerettighetene. Kina burde stanse denne forfølgelsen."

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/28/176650.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/25/纪念四·二五-瑞士法轮功学员传真相(图)-385538.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.