Finland: Folk støtter Falun Gong-utøvernes arbeid med å få en slutt på forfølgelsen

Falun Gong-utøvere arrangerte en aktivitet i sentrum av Helsinki søndag den 30. mars 2019 for å informere om de pågående overgrepene på menneskerettigheter i Kina.

Lokalbefolkningen grep muligheten til å lære mer om forfølgelsen av Falun Gong og uttrykke sin støtte til utøvernes utrettelige arbeid for å få en slutt på forfølgelsen.

Falun Gong utøvere viser de fem Falun Gong-øvelsene i sentrum av Helsinki Mange stopper opp og signerer petisjonen som krever en slutt på KKPs forfølgelse av Falun Gong

En ung kvinne ble fortalt om innsamlingen av underskrifter av en venninne. Venninnens familie er Falun Gong-utøvere og har blitt forfulgt i Kina. Kvinnen hadde meg seg to andre venner for å undertegne petisjonen. De tre lyttet da en Falun Gong-utøver informerte dem hvordan Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) sender ut villedende propaganda om Falun Gong, mens de brutalt forfølger utøverne. Kvinnen sa: "Jeg liker venninnen min. Hun og familien er svært gode mennesker. Dere er alle vennlige. Jeg er sikker på at hun følger Sannhet, Medfølelse og Toleranse, som du sa."

Christian som er senior professor i fransk og arbeider ved forskningsinstituttet i Finland, var forferdet over å få informasjon om at KKP høster organer fra et stort antall levende Falun Gong-utøvere. Han inviterte utøverne til å fortelle kollegene hans på forskningsinstituttet om organhøstingens grusomheter i Kina. "De trenger alle å få vite om dette", sa han. De vil hjelpe dere med å spre dette videre."

En annen mann fortalte en Falun Gong-utøver: "Jeg kjenner til situasjonen deres. Jeg har sett Falun Gong-aktiviteter i Esplanadi parken." Utøveren fortalte at de hadde flyttet aktivitetene til Sibelius park fordi det er et sted mange kinesiske turister besøker. "Det kinesiske folket har blitt lurt av KKP og er blokkert fra å få tilgang til sann og usensurert informasjon", kunne utøveren fortelle. Mannen sa: "Ja, jeg skjønner at dere gjør dette bra. Det er flott og svært viktig!" Han sa at han faktisk hadde stanset for å få informasjonsbrosjyrer for å gi til venner.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/9/176434.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/2/芬兰市民喜闻真相(图)-384649.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.