Frankrike: Falun Gong-utøvere protesterte foran den kinesiske ambassaden

Falun Gong-utøverne var samlet foran den kinesiske ambassaden under den kinesiske lederen Xi Jingpings besøk i Paris den 25. mars 2019. De protesterte mot den 20 år lange forfølgelsen av Falun Gong i Kina og det kinesiske regimets systematiske høsting av organer for transplantasjon - fra levende Falun Gong-utøvere som er fengslet for sin overbevisning.

Leder for Falun Dafa-foreningen i Frankrike, Tang Hanlong, taler under demonstrasjonen den 25. mars 2019 foran den kinesiske ambassaden i Paris Falun Gong-utøvernes protest foran den kinesiske ambassaden den 25. mars 2019
Harold King, medlem av Leger mot tvungen organhøsting (DAFOH) i Frankrike, taler under demonstrasjonen Alexandre Gabard, advokat for Falun Dafa-foreningen

De krevde at Xi stanser de avskyelige forbrytelsene mot menneskeheten umiddelbart og krevde pågripelse av personen som startet forfølgelsen i 1999, den tidligere kinesiske lederen Jiang Zemin. De anmodet den franske presidenten Emmanuel Macron om å ta opp Kinas brudd på menneskerettigheter under møtet med Xi og krevde en umiddelbar slutt på forfølgelsen.

Avsløring av det kinesiske kommunistregimets forbrytelser
Tang Hanlong som er leder for Falun Dafa-foreningen i Frankrike, talte under demonstrasjonen foran den kinesiske ambassaden. Han fordømte Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) for fengsling, tortur, hjernevask og høsting av organer fra Falun Gong-utøvere. "Nivået på brutaliteten er uten historisk sidestykke", sa han.

Tang snakket om forbrytelsene med organhøsting fra levende utøvere i Kina. I henhold til FN's menneskerettighetsdomstol (UNHRC) og FN's spesialetterforsknings-rapporter var to tredjedeler av fangene i Kinas tvangsarbeidsleirer på et tidspunkt Falun Gong-utøvere. Antallet som sitter i forvaring i dag er flere hundre tusen. Granskerne estimerer at ti tusener samvittighetsfanger, inkludert Falun Gong-utøvere, får i Kina organene sine fjernet mot sin vilje hvert år. Tang anmodet det internasjonale samfunnet å etterforske dette.

Harold King som er medlem av «Leger mot tvungen organhøsting» (Doctors Against Forced Organ Harvesting, DAFOH), fordømte også KKP for å høste organer fra Falun Gong-utøvere, uiguere, tibetanere og kristne. Han vil at folk skal vite at forbrytelsene med tvungen organhøsting og organtransplantasjons-turisme i Kina underminerer både medisinsk etikk og traktater.

Han er bekymret for at pasienter som drar til Kina for organtransplantasjon, tar en stor sjanse. De vil ende opp med å bryte internasjonale lover ved å kjøpe organer for transplantasjon. Han sa: "Vi er bekymret for at legene i Kina mishandles og tvinges til å delta. Vi vil at Xi stanser forfølgelsen og organturismen umiddelbart."

Alexandre Gabard som er advokat for Falun Dafa-foreningen, fortalte at politiet i Paris hadde avvist utøvernes søknad om tillatelse til å protestere foran den kinesiske ambassaden tre ganger de siste årene, sannsynligvis etter press fra kinesiske embetsmenn. Utøverne har brakt saken fram for påtalemyndighetene i Paris alle de tre gangene. Det ble da erklært at utøverne ikke hadde til hensikt å sabotere ro og orden, og de opphevet beslutningen. "Lovene i Frankrike beskytter hardnakket ytringsfriheten, sammenkomster og parader, inkludert dette arrangementet", sa Gabard. "Jeg ser Falun Gong-utøvernes utholdenhet og uselviskhet. De gir ikke opp kampen, noe som er en god ting", sa Gabard videre.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/30/176328.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/27/法国法轮功学员中使馆前抗议迫害-384407.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.