Tyrkia: Informerte om Falun Dafa og forfølgelsen i Kina

Falun Dafa-utøvere i Tyrkia hadde aktiviteter for å informere om Falun Dafa og om forfølgelsen av praksisen i Kina. Arrangementet var lørdag den 9. mars 2019 i Besiktas, som er en av de mest folksomme og populære bydelene i Istanbul.

Ozan Kırıcı som er student, stoppet og så på da utøverne viste de fem Falun Gong-øvelsene. Han sa: "Dere bringer god energi og fred med dere." Han priste utøvernes anstrengelser og signerte petisjonen for å hjelpe med å få en slutt på forfølgelsen.

Falun Dafa aktiviteter i sentrum av Istanbul tiltrakk seg oppmerksomhet Kubilay Ince undertegnet petisjonen for å vise sin støtte Dilan Kalıç

Kubilay Ince er student og bor i Hong Kong sammen med sin mor. Han sa: "Denne praksisen burde ikke bli forfulgt. Kina er et mektig land, men det er også et lukket land. Kineserne er ikke klar over denne forfølgelsen fordi regjeringen isolerer borgerne fra verden rundt dem.

Dilan Kalıç har vært i Kina og studert kinesisk språk. Hun sa: "Jeg har søkt etter en praksis som dette i lang tid her i Istanbul. Jeg har nå funnet dere, og jeg ønsker å lære den så raskt som mulig."

En politioffiser uttrykte ønske om å lære øvelsene og ble fortalt hvor det lokale øvingsstedet var.

Fredelig protest foran det kinesiske konsulatet

Falun Dafa-utøverne i Istanbul var den 8. mars 2019 foran det kinesiske konsulatet

Falun Dafa-utøverne i Istanbul var samlet dagen før, den 8. mars, foran det kinesiske konsulatet for å informere om forfølgelsen i Kina og kreve en slutt på forfølgelsen. Falun Dafa har blitt forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet siden 20. juli 1999.

Mange forbipasserende stanset for å se utøverne vise de fem Falun Gong-øvelsene, og de tok imot brosjyrer for å vise sin støtte.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/1/176345.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.