Kina: Ektepar fengslet for å praktisere Falun Gong

Zheng Xianjin risikerer livet etter to års fengsel for sin tro på Falun Gong, en åndelig metode som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Den tidligere forretningsmannen gjennomgikk et trakeotomi-inngrep da han sonet fem år i Xinmi fengsel. Han ble da avhengig av en kanyle, som føres inn i luftrøret i et hull foran på halsen, for å puste. Det er uklart om mishandlingen som Zheng ble utsatt for i fengselet, ledet til trakeomoti.

Zheng og konen ble arrestert samtidig i juli 2016 for sin tro på Falun Gong, og begge ble dømt til fem års fengsel. Zheng ble nylig prøveløslatt på medisinsk grunnlag, men konen sitter fremdeles i Xinxiang kvinnefengsel. Mesteparten av pengene og deres personlige eiendeler har blitt konfiskert under en rekke politiransakelser i løpet av de siste tjue årene. Zheng har nå økonomiske vansker og kjemper for å klare seg.

Gjentatt forfølgelse og familiens forfatning
Zheng har blitt arrestert gjentatte ganger og har tilbragt nærmere 13 år i forvaring i løpet av de siste tjue årene fordi han nekter å gi slipp på sin overbevisning. Falun Gong hjalp ham med å bli kvitt mange dårlige vaner.

Da han og konen ble fengslet for sin overbevisning i 2001, ble de tre små barnene deres stilt i en veldig vanskelig situasjon. Den ene datteren måtte slutte på skolen fordi de ikke hadde penger til å betale for undervisningen.

Svigermoren hans døde samme år i sorg og engstelse etter å ha sett de enorme prøvelsene som rammet den en gang så velstående familien.

Kort tid etter at Zheng ble løstlatt etter sju måneder i forvaring, ble han arrestert på ny våren 2002.

Han ble arrestert for tredje gang i 2003 og dømt til to år i tvangsarbeidsleir. Da han ble løslatt i 2005, hadde familien levd i fattigdom, og han måtte ta strøjobber for å få endene til å møtes.

Wang ble arrestert for fjerde gang i 2008 og ble straks dømt til åtte år i Xinmi fengsel.

Han og konen ble arrestert sammen den 3. juli 2016, kort etter at han var ferdig med å sone dommen på åtte år. Politiet overvåket mobiltelefonene deres før arrestasjonen.

De ble begge dømt til fem års fengsel av Xiguan rett den 22. desember 206.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/15/174647.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.