Finland: Besøkende på helsemesse lærer Falun Gong-øvelsene

Falun Gong-utøvere i Finland ble invitert til å delta på Vire Health Expo i Tampere den 12. og 13. januar 2019.

De myke og enkle bevegelsene i øvelsene, samt metodens kjerneverdier som er Sannhet, Medfølelse og Toleranse, tiltrakk mange besøkende til Falun Gong-standen.

Informasjon av Falun Gong til en besøkende på the Vire Health Expo i Tampere i Finland Mange av de besøkende på messen var interessert i å lære øvelsene

Mange av de besøkende på messen lærte øvelsene og bad om mer informasjon om denne tradisjonelle kultiveringspraksisen fra Kina. Flere ønsket å vite øvingstidene ved de lokale øvingsstedene.

Aslak som er fra Tampere, snakket lenge med utøverne. Han fortalte at han en tid hadde søkt etter en indre fred og var svært interessert i Falun Gong. Han kjøpte Zhuan Falun, som er hovedboken boken i Falun Gong og som sammenfatter den prinsipielle undervisningen i metoden, og han så fram til å praktisere Falun Gong.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/21/174709.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/18/芬兰坦佩雷市健康展-法轮功受欢迎(图)-380549.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.