Israel: Menneskerettighetsadvokat David Matas taler under UNESCO’s konferanse om bioetikk

I slutten av november 2018 besøkte den kanadiske menneskerettighetsadvokaten David Matas Israel for andre gang i fjor for å forelese under UNESCO’s 13. verdens konferanse om bioetikk, medisinsk etikk og helselov i Jerusalem.

Ekspertpanelet fra diskusjonen etter visningen av «Hard to Believe». Advokat David Matas, Professor Jacob Lavee og Doktor Israela Yablonka.

Matas foreleste om det etiske aspektet av en lang og omfattende etterforskning av organhøsting i Kina som utføres av det kinesiske regimet. Hovedofrene av denne praksisen er Falun Gong-utøvere (også kjent som Falun Dafa). Falun Gong er en tradisjonell, spirituell disiplin som følger prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse og har blitt forfulgt av det kinesiske regimet siden 1999.

Under oppholdet på ni dager i Israel møtte Matas fagfolk innen medisin, Knesset-medlemmer (det israelske parlamentets medlemmer) og eksperter innen lov. Matas la spesielt vekt på behovet for aktive tiltak for å hindre folk fra å delta uvitende i denne forbrytelsen. Omfanget av forbrytelsen har blitt dokumentert i en studie av Matas, tidligere statssekretær (APAC) David Kilgour og etterforskende journalist Ethan Gutmann.

Møte med seniordommere
Under sitt besøk til Israel møtte Matas styreformannen for Israels nasjonalråd for bioetikk, som er også styreformann for Helsinki-komiteen i Israel. Styreformannen var allerede kjent med saken om organhøsting i Kina, men ønsket mer informasjon, spesielt siden Israel diskuterer nye lover med hensyn til medisinsk etikk.

Et annet møte ble arrangert med en pensjonert seniordommer som uttrykte sin sympati og støtte.

Visning av filmen «Hard to Believe» etterfulgt av paneldiskusjon
Den 3. desember ble et variert publikum, hovedsakelig fra feltet innen medisin og lov, invitert til å lytte til en paneldiskusjon med eksperter etter visningen av filmen «Hard to Believe». Filmen er en dokumentarfilm som opplyser om tvungen organhøsting fra levende samvittighetsfanger i Kina. Panelets deltakere var Matas, direktøren for Sheba hjertetransplantasjonsavdeling, professor Jacob Lavee, og en representant fra Israelsk Falun Dafa informasjonssenteret, dr. Israela Yablonka.

Andre møter
Matas møtte også professorer og studenter fra universitetet i Haifa da de viste filmen «Medical Genocide», en annen dokumentarfilm som opplyser om det store omfanget av organhøsting i Kina. Den samme filmen ble også vist for flere senior-direktører fra justis-departementet.

Matas har flere ganger bidratt i å informere det israelske folket om forbrytelsene mot menneskeheten som skjer i Kina. Et resultat av Matas’ siste besøk, er at mange i høytstående stillinger i Israel ble informert om den tvungne organhøstingen i Kina. Flere nye kanaler ble åpnet for å øke oppmerksomheten rundt problemet og som vil lede til framtidig lovgivning for å bekjempe dette grufulle folkemordet.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/14/174632.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.