Frankrike: Informerte om forfølgelsen av Falun Gong på Den internasjonale menneskerettighetsdagen

Til tross for det kalde været den 9. desember 2018 viste Falun Gong-utøvere øvelsene og snakket med folk om praksisen og hvordan den blir forfulgt i Kina. Mange stanset for å undertegne petisjonen som krever slutt på forfølgelsen.

Falun Gong-standen på Menneskerettighetsplassen ved Eiffeltårnet Turister leser informasjons-plakater om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Alexis og Simone Solovieff

Paris er historisk viktig når det gjelder menneskerettigheter. For 70 år siden, den 10. desember 1948, vedtok FN’s Generalforsamling «Den universelle deklarasjonen om menneskerettigheter» på Palais de Chaillot i Paris.

Hele tiden siden Det kinesiske kommunistpartiet begynte å forfølge Falun Gong i juli 1999, har lokale utøvere introdusert praksisen på Menneskerettighetsplassen i Paris. Alle lørdags ettermiddager har turister fra hele verden, så vel som franskmenn, fått muligheten til å lære om Falun Gong.

"Kommunismen ødelegger menneskelig kultur"
Simone og ektemannen Alexis Solovieff tok en spasertur nær Menneskerettighetsplassen da de la merke til Flun Gong-utøvere som gjorde øvelsene. De stanset og lærte den sittende meditasjonsøvelsen.

Simone som tidlligere var spansklærer, sa: "Jeg er imot denne forfølgelsen. Politiske systemer, slik som kommunismen, sosialismen og fascismen ødelegger menneskelig kultur. Det plager meg å se uskyldige mennesker miste livet på grunn av sin overbevisning."

Hun tror at en dag vil ingen følge kommunistisk indologi. Hun tenkte at på grunn av internett, vil nyheter om forfølgelsen av Falun Gong-utøverne bli raskt spredd rundt i verden.

Alexis Solovieff er ingeniør. Han sa at han følte seg svært fredfylt da han gjorde den sittende meditasjonen. Bråket rundt ham ble som et tynt lag av tåke, men det forstyrret ham ikke.

Han oppmuntret utøverne til å fortsette med å informere folk om forfølgelsen i Kina.

Kosmetisk tannlege Diane hørte om Falun Gong for første gang da hun var på standen ved Eiffeltårnet. Hun ble sjokkert da hun fikk informasjonen om forfølgelsen, særlig organhøstingen fra levende utøvere. Hun tenkte at hvis flere mennesker og kjente personer får informasjon om denne forferdelsen, vil de hjelpe til med å stanse den.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/18/173670.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/11/世界人权日-在巴黎人权广场讲真相-378302.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.