Sverige: Den kinesiske ambassaden angrep med høy propagandasang for å forstyrre en fredelig Falun Gong-protest

Falun Gong-utøvere arrangerte en stille demonstrasjon foran den kinesiske ambassaden i Stockholm i Sverige den 24. november 2018. Med store bannere protesterte de lydløst mot Det kinesiske kommunistpartiets (KKP) nylig massearrestasjon av Falun Gong-utøvere i Kina, og de krevde en slutt på forfølgelsen.

Tidligere på dagen snødde det slik at alle biler holdt lavere fart enn normalt. De kjørende hilste utøverne med et vink eller tommel-opp for å vise sin støtte. Noen utøverne gjorde Falun Gong-øvelsene, mens andre pratet med forbipasserende om KKP's forfølgelse.

Falun Gong-utøverne gjør øvelsene foran den kinesiske ambassaden i Stockholm, til tross for bråket Bråket fra ambassaden tiltrekker seg lokale (de to til venstre) som får informasjon om Falun Gong Utøverne informerer om Falun Gong ved det kongelige slottet i Stockholm sentrum

Ikke lenge etter at arrangementet startet, eksploderte en skurrende lyd ut fra den kinesiske ambassadens gårdsrom. Ansatte ved ambassaden hadde bestemt seg for å sende KKP's propagandasanger gjennom tre store høyttalere for å forstyrre utøvernes arrangement.

Utøverne fortsatte med øvelsene i kulden og om Falun Gong og om KKP's forfølgelse til både forbipasserende og politiet.

Flere syklister fortalte utøverne at de hadde hørt alt bråket og ville vite hva som skjedde. Da de fikk høre at ambassadepersonalet forsøkte å forstyrre utøvernes fredelige protest, ble en ung mann indignert. Han pekte mot ambassaden og sa: "De må ha problemer. Dette er vannvittig!"

Et middelaldrende par var indignert over ambassadens forsøk på å forstyrre utøvernes fredelige protest. De gikk bort til en politibil og sa at polititjenestemannen måtte stanse bråket fra ambassaden.

Tjenestemannen sa at det ambassaden gjorde, var upassende fordi bråket ikke bare hindret utøvernes arrangement, men også forstyrret folk i området. Han sa han ville skrive en rapport til politidepartementet og Det svenske utenriksdepartementet.

På grunn av kulden hadde det vært få som stoppet opp for å snakke med utøverne. Men etter å ha hørt alt oppstyret fra ambassaden, ble mange nysgjerrige og kom bort og fikk informasjon om Falun Gong.

En utøver med navn Cecilia fortalte at hun ikke hadde forventet at så mange mennesker skulle komme og få informasjon om Falun Gong. Med få ord hjalp utøverne folk å forstå motivene bak ambassadens trakassering, og mange uttrykte sinne over ambassadens taktikk.

Mange mennesker tok imot Falun Gongs informasjonsbrosjyrer Noen spurte også etter de lokale øvingsstedene.

Solen tittet fram i tolvtiden, og utøverne dro til en åpen plass like ved det kongelige slottet i Stockholm sentrum. De ønsket å informere folk om forfølgelsen og be om hjelp til å stanse KKP's forfølgelse av Falun Gong.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/30/173457.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/26/中共干扰未果-更多瑞典民众了解真相(图)-377681.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.