Stavanger: Falun Gong-utøvere informerte studenter om forfølgelsen i Kina

Falun Gong-utøvere fikk tillatelse til åra en stand på Universitet i Stavanger (UiS) den 14. og 19. november 2018 for å informere studentene om den grufulle forfølgelsen i Kina. De rigget til en stand i nærheten av inngangen til en stor kantine der mange studenter tok lunsjpausen sin. Så mange glade, høflige, positive og takknemlige mottakere av informasjonsbrosjyren har utøverne knapt møtt!

Falun Gong-utøvernes stand på Univeritetet i Stavanger
Utøverne leverer ut informasjonsbrosjyrer utenfor kantinen Optimisten Studenter i Stavanger er nysgjerrige og lytter interessert til informasjonen om forfølgelsen

Studentene fikk informasjonsbrosjyrer med overskriften «Falun Gong i Kina: Drepes for sine organer». De fikk også informasjon om dokumentarfilmen «Medisinsk folkemord» (som en finner på nettsiden mrikina.no) om samme emne. De aller fleste forbipasserende studentene tok imot brosjyrene. Noen gikk hastig videre, mens andre stoppet og snakket med utøverne.

Studenter fra sosiologi-studiet kunne fortelle at de hadde blitt vist en dokumentarfilm i undervisningen om emnet. «Det var rystende», var deres kommentar. Flere av disse studentene gikk uoppfordret bort til petisjonslisten til Stortinget og Regjeringen og signerte.

Utøverne hadde en petisjonsliste der folk kunne skrive bare fornavnet, postnummer og signaturen. Flere sa: «Nei, jeg skriver hele navnet, for dette er viktig. Dette er viktigere enn at jeg kommer inn i Kina.» De hadde skjønt alvoret av forfølgelsen i Kina og tenkte først og fremst på samvittighetsfangene i Kina som lever under tortur og som fratas organer til den brutale, statsorganiserte organtransplantasjons-industrien.

En mann som jobbet ved universitetet, stoppet og sa at han allerede hadde sett en dokumentarfilm om organhandel for profitt på TV. Han var overrasket over at det virkelig var slik nå i 2018. Han skrev gladelig på petisjonen.

Flere kom tilbake etter å ha lest informasjonen, gikk rett bort til petisjonslisten og skrev under på den.

En student utbrøt idet hun så overskriften på informasjonsbrosjyren: «Dette kan jeg mye om. Dette interesserer meg. Denne filmen må dere se!» Hun henvendte seg til to av sine medstudenter.

Det er flere kinesiske studenter på UiS. Noen av dem fikk informasjonsbrosjyren om Falun Gong og forfølgelsen i Kina, andre snakket med utøverne. En kvinnelig student stoppet og sa raskt: «Falun Gong er ikke bra!» Utøveren fortalte at Falun Gong bygger på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, så det må være bra. «Nei, Kommunistpartiet sier det ikke er bra», sa hun på sitt enkle norsk. Utøveren ba henne ta imot brosjyren, noe hun aksepterte. Hun ville lese brosjyren og dermed vurdere de to sidene opp mot hverandre.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.