Kina: Utøver til sak mot politiet for urettmessige anklager og ulovlig ransaking av bolig

En innbygger i Guangzhou anmeldte i slutten av oktober det lokale politiet for å ha ransaket boligen hans uten ransakningstillatelse og for urettmessige anklager mot ham fordi han praktiserer Falun Gong. Faren fikk hjerteinfarkt etter politiets trakassering og ble arbeidsufør.

Yan Rongjie Yans far på intensivavdelingen

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en kultiveringsmetode for kropp og sjel som forfølges av det kinesiske kommunistregimet.

Yan Rongjie som er 55 år, er sikkerhetsvakt ved Forskningsinstituttet for silkeavl og landbruksvarer på akademiet for landbruksforskning i Guangdong. Han ble arrestert om ettermiddagen den 23. juli 2018 mens han pratet med folk om Falun Gong ved et lokalt sykehus.

Den natten brøt fire tjenestemenn fra Yuexiu distrikts politistasjon seg inn i boligen han delte med sine foreldre, og de endevendte alt. Det eldre paret som begge er 80 år, stilte seg spørrende til razziaen. De ble truet og videofilmet.

Yans far klarte hverken sove eller spise på flere dager etter at politiet var dratt. Han fikk hjerteinfarkt den 20. august og ble liggende i koma i flere dager. Hjertet hans stoppet nesten å slå. Selv om han overlevde, ble han lam og arbeidsufør.

Yan sa i klagesaken at bevisene i anklagen, slik som Falun Gong-relatert materiell som ble konfiskert i boligen, ikke kunne understøtte anklagen om «underminering av loven med en sekt», en standard-frase brukt av det kinesiske regimet for å ramme Falun Gong-utøvere. I tillegg er ikke Falun Gong på listen over sekter utstedt av ministeriet for offentlig sikkerhet.

Han påpekte også at saken hans var blitt returnert til politiet av påtalemyndighetene den 17. oktober på grunn av utilstrekkelige bevis. Dette var rett før han besluttet å anmelde politiet.

Yans advokat uttalte i sin rettslige vurdering at klienten hans ikke hadde brutt loven ved å praktisere Falun Gongs åndelige metode og at påtalemyndigheten måtte avvise saken og løslate ham.

Yans klage ble innlevert påtalemyndighetene i Yuexiu mot Yuewiu distriktets politistasjon. Den samme klagesaken ble lagt fram for en politiavdeling på høyere nivå og et relevant klagekontor. Familien sendte også en opplysningsforespørsel til Yuexiu distrikts politistasjon; et krav om å få vite på hvilket juridisk grunnlag politiet kunne videofilme foreldrene hans under ransakingen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/6/173154.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/2/被广州越秀区警察构陷-阎荣杰控告责任人(图)-376552.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.