Kinesisk kultur: Uhederlighet kan få store konsekvenser

Fortellinger fra det gamle Kina

For mannen i denne fortellingen fikk ønsket om å bli rik ødeleggende konsekvenser.

(Bildet er et kinesisk tresnitt og har ingen tilknytning til fortellingen)

Det finnes mange gamle, tradisjonelle fortellinger fra Kinas 5000 år gamle kultur. Det er moraliserende og oppdragende historier fra ulike epoker og dynastier. Fortellingene handler ofte om modige og godhjertede mennesker som gjør gode gjerninger og at godhet alltid lønner seg.

Et kinesisk tresnitt

Konsekvensene av uhederlig forretningsvirksomhet
Yufu levde under Vår- og Høstperioden og ville absolutt ikke leve i fattigdom. Mange av hans venner og bekjente ble velstående gjennom forretningsvirksomhet, så han ville også prøve seg. Først rådførte han seg med vennen Jiran om hvordan han kunne bli rik. Jiran fortalte at etterspørselen på lakk var veldig stor akkurat nå, så han foreslo at Yufu skulle plante noen kinesiske lakktrær (Lacksumak) som han kunne tappe for sevje (lakk) og deretter selge.

Yufu syntes det virket som en god ide og ba om veiledning til å plante trærne. Jiran svarte tålmodig på alle spørsmålene. Yufu gikk hjem, og allerede neste dag satte han i gang. Han stod tidlig opp og arbeidet til sent på kveld. Etter en stund med hardt arbeid hadde han plantet en stor lakktre-plantasje.

Etter tre år hadde tærne vokst seg store, og Yufu var glad. Hvis trærne hans kunne produsere 500 kg lakk, kunne han tjene mange penger. Han ønsket å transportere lakken til staten Wu og selge den der. Grunnen til at han ville selge den i Wu, var at svogeren hans hadde vært på besøk og sagt: «Jeg handler ofte i staten Wu. Jeg vet at det er stor etterspørsel etter lakk på markedet der. Der kommer du til å få mangedoblet investeringen din.»

Yufu ønsket inderlig å bli rik og spurte hvordan han kunne tjene enda mer penger. Svogeren svarte: «Lakk er veldig populært i staten Wu. Jeg har sett mange lakk-selgere koke løvet fra lakktrærne og blande avkoket med lakk-sevjen. På den måten får de mer lakk, og de tjener mer penger. Folk i staten Wu merker det ikke.» Yufu hørte på rådet og begynte å jobbe enda hardere. Han kokte løv hele natten. Deretter tok han lakk-sevjen og løv-avkoket og dro til staten Wu.

Den gang var relasjonen mellom statene Wu og Yue veldig spent, og handelsmennene hadde ikke tillatelse til å reise, så etterspørselen etter lakk var stor i staten Wu. Da lakkhandlerne fikk høre at Yufu hadde kommet for å selge lakk, ble de veldig ivrige og dro til utkanten av staten for å treffe ham. De hjalp ham med å finne et sted å bo. Da lakkhandlerne undersøkte lakken, ble de overrasket over den høye kvaliteten. De ble enige om en pris, forseglet dunken og avtalte en dato for når de skulle hente og betale lakken.

Straks handelsmennene var dratt, åpnet Yufu de forseglede karene og helte en del av lakken over i et annet kar for senere salg. Han spedde ut innholdet i karene med løv-saften, blandet dette og forseglet karene igjen. Men han hadde hastverk og etterlot seg spor av den uhederlige handlingen. Da lakkhandlerne dagen etter kom for å hente varene, merket de at forseglingen var brutt. De forstod at de hadde blitt lurt, så de unnskyldte seg og sa de ville komme tilbake om noen dager, og så dro de derfra.

Yufu satt og ventet på et hotell i flere dager, men de kom aldri tilbake. Etter hvert ble lakken dårlig, fordi den var blandet med avkok fra løvet. Så det endte med at Yufu ikke solgte noe lakk i det hele tatt; all kvalitetslakken hans gikk tapt. Handelsmennene som var blitt lurt, klaget på ham og sa: «Som handelsmann må du være hederlig. Du kan ikke lure folk og forringe kvaliteten på varene. Du har fornedret deg selv og dratt det for langt. Hvem kommer til å synes synd på deg nå?» Yufu hadde ingen penger, så han kunne ikke reise tilbake til staten Yue. Det eneste han kunne gjøre, var å tigge etter mat i staten Wu. Der lo folk av ham, og det endte med at han døde av sult i staten Wu.

Fortellingen er hentet fra boken «Treasured Tales of China» Vol 1.

Oversatt etter:
https://www.epochtimes.se/Ohederlighet-kan-fa-stora-konsekvenser

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.