Erfaring fra USA: Erfaringer før og etter at jeg begynte å praktisere Falun Dafa

Jeg er 24 år og begynte å praktisere Falun Dafa (også kjent som Falun Gong) i 2013. Jeg ønsker å dele noe av det som skjedde meg før og etter at jeg ble en Falun Gong-utøver.

Beskyttet av Mesteren - selv før jeg begynte å praktisere
Når jeg ser tilbake på tiden før jeg ble en utøver, føler jeg at Mesteren har beskyttet og veiledet meg slik at jeg skulle være i stand til å ta i mot Fa senere i livet.

Jeg drev kampsport da jeg var ung og likte også å meditere. En dag lærte en av vennene mine meg noen qigong-øvelser. Senere fortalte jeg min mor om dette. Da hun hørte at jeg var interessert i qigong, kjøpte hun et qigong magasin til meg.

Mester Li har skrevet i Zhuan Falun:
“I tillegg er mange qigong-bøker av i dag falske og inneholder et broket budskap. Da en av våre elever bladde gjennom sidene i en qigong-bok, hoppet en stor slange ut av den.»

Straks jeg så qigong-magasinet, ble jeg dårlig i magen. Jeg tok i mot det for å være høflig, men åpnet det ikke. Selv forsiden av bladet så rotete ut for meg. Jeg lot det ligge på bordet hjemme noen dager før jeg kastet det. Jeg tror Mesteren passet på meg den gangen, selv om jeg ikke var blitt en Falun Gong-utøver ennå.

Mesteren sier i Zhuan Falun:
“Vi lærer ut at kultiverings-praksis krever at man er dedikert til kun en kultiveringsvei. Uansett hvordan dere kultiverer, må dere ikke rote til kultiveringen deres ved å tilføre andre ting.»

Jeg var interessert i religion før jeg lærte om Falun Gong. Flere i familien min er jøder, så en dag bestemte jeg meg for å lære litt om jødedommen. Men moren min er ikke jøde, og religiøse jøder sier slik som at man bare kan bli jøde om ens mor er jøde.

En dag pratet jeg med min grandtante Roberta, som var jøde. Jeg fortalte henne om noen av de jødiske aktivitetene jeg deltok i. Hun sa til meg: «Du kan ikke bli jøde, fordi din mor ikke er jøde!»

Mange år senere innså jeg at Mesteren hadde beskyttet meg ved å bruke tante Robertas munn til å få meg bort fra å praktisere jødedommen. På den måten ble jeg ikke forstyrret da tiden var inne for å motta Falun Dafa.

Buddha-nature trer fram
Jeg leste også litt om buddhismen. Jeg forstod at Buddha Shakyamuni var en som hadde oppnådd opplysning. Jeg forstår disse tingene mye bedre nå fordi jeg har studert Falun Dafa i flere år. Men jeg husker at jeg den gang tenkte: «Jeg ønsker også å oppnå tilstanden av Å åpne gong…, men hvordan er det mulig å gjøre når en lever i et vanlig samfunn blant vanlige mennesker?» Jeg var veldig lei meg. Jeg forstod det ville være nesten umulig for en som meg å oppnå Rett frukt gjennom å praktisere buddhisme.

Ikke desto mindre gav jeg opp håpet. Jeg ønsket å heve mitt nivå. Når det er sagt, visste jeg ikke hvem jeg skulle spørre om hjelp eller hvordan jeg skulle spørre.

En dag gikk jeg rundt på en aktivitetsmesse på universitetet mitt. Mange klubber, organisasjoner og studentforeninger hadde rigget opp bord for å promotere seg selv til studentene. Mens jeg gikk rundt og så meg omkring, fikk jeg en tanke: «Jeg skulle ønske jeg fant en ekte meditasjons-metode på høyt nivå på denne aktivitetsmessen. Det er ikke noe annet jeg ønsker meg, enn å finne en metode på høyt nivå».

Mesteren sier i Zhuan Falun:
“Det er fordi en utøver er den mest dyrbare at han eller hun ønsker å kultivere. Derfor er utviklingen av denne tanken den mest dyrbare. I buddhismen snakker man om Buddha-natur. Når en persons buddha-natur trer fram, blir de opplyste vesenene i stand til å hjelpe ham.»

Med denne tanken om å finne en ekte kultiveringsmetode på høyt nivå, lette jeg gjennom hele messen. Jeg gikk opp og ned langs hver bordrekke. Snart fant jeg en gul papirlapp på et tomt bord. På lappen stod det: «Kom og lær Falun Gong, en urgammel kultiveringsmetode» og et bilde av en kvinne sittende i meditasjon i full lotusstilling.

Jeg var så glad for å finne det jeg hadde lett etter! Jeg tok lappen med meg og ringte telefonnummeret straks jeg kom hjem. En utøver svarte i telefonen, og jeg fortalte ham at jeg så fram til å lære metoden.

Å bli flittigere
Jeg lærte Falun Gong-øvelsene av noen lokale utøvere og ønsket å gjøre dem hver dag. Men jeg var ikke klar over at det er viktig å studere Fa og at det ikke er nok å bare gjøre øvelsene. Det tok lang tid før jeg klarte å lese gjennom Zhuan Falun, hovedboken i Falun Gong. Da det var gått flere år, sa en veteran-utøver til meg: «Du har ikke lest hele Zhuan Falun ennå? Du bør få farten opp!” Og da leste jeg endelig hele Zhuan Falun og oppdaget kultiveringens vidunderlige verden. Jeg er veldig takknemlig ovenfor Mesteren for å ha gitt oss denne store Fa, som virkelig kan gjøre det mulig for oss å kultivere og oppnå fullbyrdelse.

Etter at jeg ble uteksaminert fra universitetet i desember 2015, dro jeg på en erfaringskonferanse i New York i mai 2016. Før konferansen tok jeg følge med noen andre utøvere til bokhandelen Tianti på Manhattan. Der var det mange Dafa-bøker å kjøpe. Da vi gikk inn i butikken, pakket noen utøvere ut Dafa-bøker og sette dem i hyllene. Bokhandelen Tianti er veldig flott. Da jeg gikk inn i butikken, ble jeg blendet av alle de gylne Dafa-bøkene som var utstilt i hyllene. De var veldig flotte og skinnende.

Jeg begynte å hjelpe de andre utøverne med å sette bøkene på plass i hyllene, og snart traff jeg Tiantis koordinator. Han spurte om jeg kjente noen utøvere som ville hjelpe til i bokhandelen. Jeg bestemte meg umiddelbart for å si opp jobben i Chicago og flytte til østkysten slik at jeg kunne jobbe i Tianti bokhandel.

Tianti Books er en Dafa-bokhandel. Alle bøkene som er for salg, er Mesterens bøker eller erfaringsutvekslinger og andre bøker skrevet av utøvere. Tianti Café ligger i de samme lokalene. Der jobber utøvere og serverer mat og drikke til folk slik at de kan få mulighet til å oppleve de nydelige omgivelsene, skapt av Mesterens Fa.

Mesteren har sagt:
“Jeg vil si at vår Falun Dafa er rent land. Jeg tør si dette fordi våre studenter har virkelig høye krav til sin moral, og vi ber våre studenter vektlegge kultivering av moralen.» (“Explaining the Fa for Falun Dafa Assistants in Changchun” from Explaining the Content of Falun Dafa)

Da jeg jobbet i Tianti hørte jeg mange ikke-utøvere kommentere hvor fantastisk det var å spise i kaféen i Tianti. De sa ting som: «Det er så fredelig her» og «Energien i butikken er veldig bra». Jeg husker en ung mann si at butikken var «plettfri». Han mente at butikken ikke var forurenset av rotete ting som i den ordinære, menneskelige verden.

Det er min forståelse at å jobbe som fulltidsansatt i Tianti Books nesten er som å være en profesjonell utøver. På den ene siden bodde jeg i det vanlige samfunnet, og jeg pratet med mange vanlige mennesker hver dag. På den andre siden innebar stillingen at jeg snakket om Falun Gong og forfølgelsen til ikke-utøvere. I tillegg hjalp jeg medutøvere å få det materiellet de trengte for å kunne studere Fa og informere om Falun Gong til andre. Dette er ikke en vanlig jobb.

Hos Tianti holder vi også introduksjons-kurs i Falun Gong. Da inviterer vi alle som er interessert, til å komme til butikken hver dag i 9 dager for å lære øvelsene og se Mesterens video-forelesninger. Utøvere som jobber ved Tianti, må derfor være veldig bevisst på sin egen moral, ellers vil det ha en negativ virkning på arbeidet de gjør.

I et miljø som Tianti, der folk får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen hver dag, er de gamle kreftene ivrige etter å utnytte ethvert smutthull i en utøvers moral. Da jeg jobbet der, var jeg vitne til mange ulike forstyrrelser som forårsaket problemer for Tianti; forstyrrelser som ingen vanlig forretning ville opplevd. Men jeg var også vitne til mange mirakler og mange nydelige manifestasjoner av Buddha Fa.

Kultivering som student
Etter ett år forlot jeg jobben ved Tianti for å begynne på skole i Chicago. Jeg var klar for å gjøre et godt inntrykk på klassekameratene mine slik at jeg kunne informere dem om Dafa og forfølgelsen når tiden var inne. Derfor inntok jeg en profesjonell og vennlig holdning hver gang jeg samarbeidet med andre. Da vi jobbet sammen, prioriterte jeg vanligvis å hjelpe de andre med å gjøre framgang i arbeidet deres, og jeg delte mine kunnskaper om emnet i stedet for å prioritere mitt eget arbeid.

Fordi jeg ikke prioriterte eget arbeid, fikk jeg ikke alltid gode karakterer på hjemmelekser og prøver, og dette hadde en viss negativ effekt. Mens jeg lyktes i å gjøre et godt inntrykk på medstudenter og informere om Falun Gong og forfølgelsen for mange av dem, ble noen av professorene på min avdeling bekymret for mine prestasjoner fordi karakterene mine ikke var så gode. En av professorene tok det til og med opp på et møte og spurte de andre professorene om Falun Gong var årsaken til at jeg gjorde det så dårlig på skolen. Jeg hadde ikke forstått alvoret av å jobbe flittig og gjøre det bra på skolen!

Mesteren sa i “Teaching the Fa at the Conference i Canada”:
“Du kan ikke se etter prøvelser og lage din egen måte å kultivere på og eliminere karma. Det går ikke. Ved å gjøre det forstyrrer du kultiveringssystemet jeg har laget for dere. Så alt dere skal gjøre, er å lese boken, lese Fa og kultivere dere selv. Søk inn i deres indre når dere møter problemer. Å gjøre en bedre jobb på arbeidsplassen og være en bedre student på skolen er nok».

Jeg hadde en forestilling om at det var greit å ikke få gode karakterer - i den betydningen at jeg ikke hadde en binding til gode karakterer. Min gamle vane med å somle førte dessuten til at jeg brukte mindre tid på skolearbeid enn noen av de andre elevene. Senere forstod jeg at min oppførsel ikke var i henhold til Fa. Som Dafa-utøver må vi alle validere Fa gjennom å gjøre en god jobb i vårt arbeid.

Sannheten er at å praktisere Falun Gong har gitt meg mange velsignelser og har hatt en veldig positiv innvirkning på skolearbeidet. Da jeg var en laveregrads student, hjalp Falun Gong meg til å forandre meg fra en middelmådig student til en A-student. Faren min la merke til og fortalte slektningene mine at jeg var blitt mer «ansvarsfull» etter at jeg begynte med Falun Gong. Mange andre la også merke til og fortalte meg at jeg gjorde det bra. Alt dette kom selvfølgelig naturlig og hang sammen med høyning av min moral og mitt ønske om å validere Fa.

Framover vil jeg gjøre det bedre i studiene og jobbe hardere med min egen kultivering. Jeg er veldig glad for denne muligheten. Sammen med mine medutøvere kan jeg hjelpe Mesteren å redde flere levende vesener og validere Fa.

Vennligst la meg få vite om noe i min erfaringsberetning ikke er i henhold til Fa. Takk, Mester, og takk medutøvere.

(Presentert på “The 2018 Mid-US Fa Conference)
http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/4/171391.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.