Storbritannia: "Det ser ut som de bare bryr seg om makt, grådighet og korrupsjon.»

«Vi må gjøre noe», sa Theo etter å ha hørt om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) brutale forfølgelse av Falun Gong-utøvere. Han er elev ved videregående skole og bestemte seg for å handle ved å hjelpe utøverne med å dele ut informasjonsbrosjyrer og samle inn underskrifter på Trafalgar Square i London.

Utøvere viste de fem Falun Gong-øvelsene og gjennomførte andre aktiviteter på Trafalgar Square den 27. oktober 2018. De ønsket å spre informasjon om forfølgelsen. Mange forbipasserende tok imot informasjonsbrosjyrer, og flere stanset for å snakke med utøverne. De undertegnet også en petisjon som fordømmer forfølgelsen i Kina.

Utøverne leverer ut informasjonsbrosjyrer, viser øvelsene, informerer om Falun Gong og samler underskrifter på Trafalgar Mange forbipasserende stopper opp og får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen Theo (til venstre), som går på en videregående skole, leverer ut informasjonsbrosjyrer og samler underskrifter sammen med Falun Gong-utøverne
En elev undertegner petisjonen mot KKPs forfølgelse Marlyn undertegner petisjonen på Trafalgar Square En utøver informerer Oliva og Flavio om forfølgelsen

Theo fortalte at han hadde hørt om Falun Gong og hadde sett utøvernes fredelige protester tidligere, med han ble forferdet da han ble kjent med omfanget av forfølgelsen. «Hvordan har det seg at en slik fredelig praksis blir forfulgt? Hvordan kan dette skje? Jeg hadde aldri trodd at det var så ille», utbrøt han og refererte til det kinesiske regimets stats-sanksjonerte drap av Falun Gong-utøvere for å ta organene deres.

En annen elev undertegnet petisjonen og uttrykte håp om at hans underskrift kunne hjelpe med å stanse KKP’s brutalitet.

Marlyn, som er pensjonert sosialarbeider, deltok i et annet arrangement. Men Falun Gong-utøvernes arrangement fanget oppmerksomheten hennes. Hun fortalte at hun hadde hørt om Falun Gong tidligere, men kjente ikke til forfølgelsen. Etter å ha lest informasjonen og snakket med en utøver, sa hun: «Dette er grusomt. Det ser ut som om de (KKP) ikke bryr seg om menneskerettigheter, bare om makt, grådighet og korrupsjon.»

Han sa at det var flott at utøverne arrangerte en aktivitet for å hjelpe flere mennesker til å få informasjon om forfølgelsen. Hun mente at deres innsats vil seire over ondskapen.

Oliva er en brite som arbeider i London og Flavio er fra Italia. De snakket begge lenge med en utøver og stilte mange spørsmål. Begge undertegnet petisjonen mot forfølgelsen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/31/173075.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/29/法轮功反迫害活动-伦敦中学生加入(图)-376376.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.