Kinesisk kultur: Bak kongens fremgang stod en klok kvinne

Det finnes mange gamle, tradisjonelle fortellinger fra Kinas fem tusen år gamle kultur. Det er historier fra forskjellige epoker og dynastier for å styrke moralen og oppdra folk. Denne historien handler om kong Zhuang av Chu og hans kone lady Fan. Selv på den tiden fantes det ofte en vis kvinne bak menn med høye posisjoner.

For 2.600 år siden var Zhuang konge av Chu. Takket være sin kloke og fornuftige ektefelle, lady Fan, ble han en av de fem hegemoniene under Kinas Vår- og høstperiode (770-476 f.Kr.).

Kong Zhuang likte jakt. Det var en interesse han hadde, selv etter at han hadde besteget tronen og var blitt konge av Chu. Konen, den kloke lady Fan, minnet ham iblant på at han ikke måtte forsømme rikets affærer, men hennes råd falt for døve ører. Kongen tilbragte mye tid på jakt, og jakt-byttene ble forvandlet til delikatesser. Men lady Fan vegret seg for å smake på dem.

Hennes fasthet i forhold til å ikke spise delikatessene gjorde sterkt inntrykk på kong Zhuan. Han sluttet å dra rundt i skogene og konsentrerte seg i stedet om å styre staten, noe som førte til at Chu ble sterkere.

Kong Zhuang hadde stor tillit til og favoriserte en tjenestemann som het Yuqiu Zi. En dag da Yuqiu Zi la fram en sak i det keiserlige hoffet, ble kong Zhuan så fasinert over den veltalende tjenestemannen at han glemte å spise.

Lady Fan ble forvirret. Hun ventet til økten var over og spurte ham etterpå: «Min herre, hvorfor har du ikke spist maten din? Var du ikke sulten, eller var du for trøtt?»

Kongen kunne ikke holde tilbake sin glede: «Jeg glemte helt bort maten under talen av en tjenestemann med så stor moral.»

«Hvem er den tjenestemannen med så stor moral?» spurte lady Fan.
”Yuqiu Zi”, svarte kong Zhuan.

Lady Fan holdt seg for munnen for å skjule et smil.

«Hva ler du av»?» spurte kongen.
”Yuqiu Zi kan være vel begavet, men jeg er ikke sikker på hans lojalitet», svarte lady Fan.

Forvirret spurte kong Zhuang hvorfor hun sa det. Lady Fan svarte: «Jeg har tjent deg i elleve år. I de siste ti årene har jeg sendt folk til statene Zheng og Wei for å søke etter vakre kvinner med god moral til min herre. Blant dem jeg fant, er to bedre og har større moral enn meg, mens syv har samme kvalitet som meg. Jeg vil gjerne være den konen som du foretrekker. Men min plikt er å finne dyktige folk for å hjelpe kongen. Jeg kan ikke være selvisk og holde borte dyktige personer fra deg for å fremheve meg selv. Så vær snill og let etter personer med god moral og visdom også.»

Hun fortsatte: ”Yuqiu Zi har vært i staten Chus tjeneste i mer enn ti år. De menneskene han anbefaler, er enten rike og udugelige eller hans egne slektninger. Ingen av dem er personer med stor dygd. Dessuten avskjediger han ikke de som har dårlig karakter. Han har ikke vært ærlig mot deg og er et hinder i søken etter talenter. Når man kjenner til noen med eksepsjonelle evner, men ikke anbefaler en slik person, er man illojal. Når man mislykkes i å se evnene hos en person, er man uvitende. Det er grunnen til at jeg dekket munnen og ga fra meg en undertrykt latter.»

Lady Fan sin ord var kloke og forklarte tilstanden bedre enn talen fra ministrene i hoffet. Kong Zhuang følte seg fornøyd og glad.

Dagen etter gjenfortalte kongen lady Fan sine od til Yuqiu Zi som spratt opp fra stolen og ble fullstendig målløs.

Etter dette begynte begynte Yuqiu Zi å sende folk ut over alt for å lete etter talentfulle personer med stort potensiale. Smått om senn fant han Sunshu Ao og anbefalte ham for kongen. Sunshu Ao ble raskt statsminister i landet. Med hans hjelp ble Chu en mektig stat, og kong Zhuang ble til og med en av fem hegemonier. Til og med kulturen i Chu blomstret.

I biografier om eksemplariske kvinner, kompilert av Liu Xiang i Han-dynastiet, ble lady Fan priset for sin sjenerøsitet.

Historiske skrifter om Chu tilskriver også kong Zhuangs hegemoni til lady Fan og kaller henne en kvinne med nobel karakter.

Oversatt etter:
https://www.epochtimes.se/Bakom-kungens-framgang-stod-en-klok-kvinna

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.