Sverige: “Denne meditasjonsmetoden må være den beste”

I Stockholm er det høysesong for turister fra mai til oktober. Svenske utøvere benytter anledningen til å nå ut til besøkende fra hele verden. Hver morgen rigger de opp informasjons-plansjer og -bannere i nærheten av Rådhuset for å introdusere denne meditasjons-metoden for kropp og sjel og informere om den pågående forfølgelsen av metoden i Kina.

Informasjonsplansjene trekker til seg mange turister. Folk stopper opp for å få informasjon om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Gong og om organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere og andre samvittighetsfanger; for profitt i organtransplantasjons-industrien (organturisme).

Falun Gong-utøverne viser øvelsene ved inngangen til Rådhuset i Stockholm Utøvere informerer om Falun Gong og forfølgelsen til forbipasserende Forbipasserende leser informasjons-plansjene om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

Flere og flere av lokalbefolkningen har fått kjennskap til Falun Gong gjennom utøvernes arbeid for å gi informasjon om meditasjonsmetoden og forfølgelsen i Kina. Mange støtter utøverne helt og fullt i deres arbeid med å få en slutt på forfølgelsen.

“Jeg ønsker å bli medlem av denne gruppen”
Peter som er en middelaldrende svensk mann på ferie, gikk forbi utøvernes stand en dag. Han tok imot en brosjyre og leste plakatene. Deretter pratet han med en utøver ganske lenge.

Da han fikk informasjon om at Falun Gong har spredt seg til over 100 land og kan kurere sykdommer, uttrykte Peter at det var beklagelig at han ikke hadde fått kjennskap til metoden før. Han takket utøverne for arrangementet og var lei seg for at en slik bra metode var bannlyst i Kina. Han var spesielt bekymret over at mange uskyldige mennesker blir brutalt forfulgt og drept gjennom KKP’s organhøsting.

Peter ble rørt da han fikk vite at utøverne har arbeidet utrettelig i over 19 år for å få en slutt på forfølgelsen. Han sa: «Dere er de flotteste menneskene jeg har møtt i denne verden. Jeg støtter dere. Jeg ønsker å bli medlem av denne gruppen.»

Han ba utøverne om hjelp til å bestille Zhuan Falun, hovedboken i Falun Gong, og sa han ønsket å begynne å praktisere Falun Gong. Siden kommer han ofte til utøvernes stand. Når aktivitetene er over, hjelper han utøverne å pakke sammen informasjonsplansjene og annet materiell og laster dem inn i bilene deres.

Turister fra fastlands-Kina: “Kinas fremtid avhenger av Falun Gong”
Fra høstfestivalen og til begynnelsen av oktober er det mange turister fra fastlands-Kina. Da en gruppe på rundt 50 kinesiske turister gikk forbi utøvernes aktiviteter, hørte en hvisking fra gruppen: “Wow! Falun Gong, Falun Gong!” «Falun Gong [utøvere] er virkelig over alt!» Og deretter: «Ikke ta imot avisene deres.» Fra midt i gruppen hørtes likevel en kvinnestemme: “Hva er galt med Falun Gong? Det er bare deres personlige overbevisning. Det er ikke ulovlig å ta imot aviser! Hva er dere redde for? Jeg tar en!»

Den middelaldrende kvinnen tok imot en avis og leverte den senere tilbake til en utøver og sa: «Jeg vet at avisene deres og annet materiell trykkes på egen regning. Jeg forstår sannheten om Falun Gong. [Å gjøre dette] i så mange år har virkelig ikke vært lett for dere. Jeg ønsker å takke dere. Ingen av oss tør å gjøre det dere gjør. Jeg beundrer dere oppriktig. Dere har gjort alt dette arbeidet i alle disse årene for oss, Kinas vanlige borgere. Kinas framtid avhenger av Falun Gong.»

Hun fortalte utøverne at hun allerede hadde meldt seg ut av Kommunistpartiet og at hun hadde sagt til sønnen sin, som nå studerer i Japan, at han ikke måtte komme hjem igjen, fordi det kinesiske regimet er ondskapsfullt. Da hun gikk fra utøvernes stand, kunne man fremdeles høre henne si: «Takk, tusen takk alle!»

“Dette må være den beste meditasjonsmetoden!”
En middelaldrende mann tok en grundig kikk på informasjonsplansjene og pratet deretter med utøverne. Han fortalte at han hadde passert utstillingsplansjene deres da han var ute for å løpe og kjente et fredelig energifelt. Han bestemte seg for å stanse opp for å lære mer om meditasjonsmetoden og forfølgelsen.

Han var forferdet over KKP’s brutale forfølgelse av Falun Gong og organhøstingen fra levende Falun Gong-utøvere og andre samvittighetsfanger. «Dette er grufullt!» sa han.

Han sa at han hadde fundert på hvorfor KKP forfølger det kinesiske folket og konkludert med at partiet er så ondt at det er i stand til å begå enhver urett – som tilfellet med den langvarige, brutale forfølgelsen av Falun Gong.

Deretter sa han: “Denne meditasjonsmetoden må være den beste. Jeg ønsker å praktisere den.»

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/22/172950.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/15/瑞典民众-这功法一定是最好的(图)-375812.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.