Tyskland: Falun Gong på helsemesse i Bremen og i Chamland Vital

Besøkende på helsemessen som ble arrangert i Bremen og Chamland Vital i Tyskland, fikk en mulighet til å finne ut mer om Falun Gong og enda til lære øvelsene, hvis de ønsket det.

Bremen
En helsemesse for 60+ ble arrangert i Bremen den 18. og 19. september 2018. Standen til Falun Gong viste en introduksjonsvideo av meditasjonsmetoden. Utøvere viste de fem Falun Gong-øvelsene, og de informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina.

Interesserte pensjonister ser på utøvernes visning av meditasjonsøvelsen Utøvere Informerer folk om Falun Gong

En dame som satt og så på da utøverne viste den fjerde øvelsen, sa at utøverne så veldig rolige og uforstyrret ut, til tross for alt bråket rundt i messeområdet. Hun fulgte godt med for å lære seg øvelsene.

En journalist tok bilder av utøverne. Hun tok også en kopi av Minghui Weekly og ba en utøver om å sende henne mer informasjon om praksisen.

Chamland Vital
Det ble i midten av september arrangert en helsemesse i Chamland Vital som er det største arrangementet av dette slag i Chamland Schau-området. Den ble holdt i den helt nye rådhushallen, og mange besøkende deltok. Standen til Falun Gong var nær inngangen av messen.

Den første dagen kom det en kvinne som brukte stokk, til standen. Hun fortalte at hun hadde lært om Falun Gong på helsemessen sist år. Hun sa at hun var glad for å se dem igjen.

Hun sa at det ikke var mulig for henne å lære øvelsene fordi hun brukte stokk, men hun ville fortelle mannen at han burde lære øvelsene. Hun uttrykte forferdelse over forfølgelsen av Falun Gong-utøverne i Kina.

I løpet av den to dager lange messen ble utøverne spurt om hvordan Falun Gong skiller seg fra andre qigong-skoler. Mange interesserte besøkende skrev ned tid og sted på det lokale praksisstedet. Noen bestemte seg for at de ville benytte anledningen til å lære øvelsene under messen.

Markus Schöberl som er mekaniker, kom til messen fra Chamland, 4 kilometer unna. Han hadde problemer med ryggen på jobben. I et forsøk på å lindre smerten hadde han prøvd yoga.

Han lærte om Falun Gong for første gang og fikk se standen akkurat idet han skulle dra hjem. Han ble svært interessert og bestemte seg for å lære øvelsene. Han fortalte at han følte seg svært bra og avslappet etterpå.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/23/172149.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/22/德国不来梅健康展-法轮功吸引众多访客(图)-374467.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.