Tsjekkia: Den europeiske Falun Dafa konferansen 2018

Den europeiske Falun Dafa-konferansen 2018 fant sted i Praha den 29. september. Omlag 1.500 Falun Dafa-utøvere deltok på arrangementet. Mester Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Dafa, sendte et brev til deltakerne. Han minnet de europeiske Falun Dafa-utøverne om deres ansvar og ære og oppfordret dem igjen til å utføre det de skal gjøre på en god måte.

Den europeiske Falun Dafa konferansen 2018 i Praha den 29. september Dafa-utøverne fra ulike land deler sine erfaringer på konferansen

Tjue utøvere fra ulike land, deriblant Tsjekkia, Storbritannia, Sveits, Norge, Tyskland, Latvia, Østerrike, Frankrike, Hellas, Montenegro, Belgia og Kypros talte under arrangementet. Det var tilrettelagt for simultanoversetting til 13 språk.

Sette pris på muligheten til å kultivere
Raimonds er en 25 år gammel utøver fra Latvia. Han har vært interessert i meditasjon og åndelighet siden han var ganske liten. Han har utforsket flere åndelige metoder, men visste at de ikke var helt opprette. Etter hvert sluttet han å lete, helt til han fikk øye på boken Zhuan Falun i en bokhandel.

Han sa han at han hadde funnet sin metode: «Alt forklares i boken. Boken er så verdifull! Jeg la den aldri fra meg og begynte med en gang å praktisere Falun Dafa.»

Raimonds leste Zhuan Falun mange ganger, og deretter leste han flere andre bøker av Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Dafa. Han begynte å memorere bøkene. Han lærte seg kinesisk, og han kan mange kinesiske tegn. Han kan lese Zhuan Falun på kinesisk.

Jeg ante ikke at jeg skulle se innover for å reflektere over alt i mine omgivelser. Derfor fant jeg ofte andres problemer, spesielt problemene til de som var i den samme lokale Fa-studiegruppen som meg. Jeg fokuserte på deres saker og tenkte at de var veldig dårlige. Motviljen og arrogansen min vokste som et resultat av dette, fordi jeg ikke hadde sett innover», fortalte Raimonds.

“Jeg oppdaget hvor arrogant jeg var og begynte å bli oppmerksom på det, for så å redusere arrogansen. Jeg bestemte meg for å bli flittigere og se innover, og jeg klarte å ta andres perspektiv. De negative tankene mine forsvant.»

Raimonds sa han innså at kultivering ikke er noe overfladisk. Alle utøvere må gjøre alvor av sine egne forståelser, fjerne fastholdenhet og eliminere karma gjennom lidelse. Han sa dette var den vanskeligste delen av kultiveringen.

Å kvitte seg med interessen for videospill
Gabriela som er en tenåring fra Tyskland, delte hvordan hun kvittet seg med interessen for videospill.

Hun var veldig interessert i å spille videospill da hun gikk på ungdomsskolen. Hun fikk feber tre ganger i løpet av tre måneder. «Dette var et tydelig hint til meg. Dessverre forstod jeg det ikke. Skoleresultatene mine ble også dårligere», fortalte hun.

Da hun leste mer om videospill og internett i Mesterens Fa, bestemte hun seg for å slutte med videospillene. Hun fortalte moren om beslutningen. «Mor ble veldig glad for at jeg hadde bestemt meg for å kultivere genuint.»

Rense ut kommunistiske elementer
Sophia er født og oppvokst i Sverige. Hun delte hvor overrasket hun var over å finne kommunistiske elementer i hennes egen tenkemåte.

“Med Fa-opprettingens enorme kraft klarte jeg å se kommunismen som er infiltrert i samfunnet og i folk. Jeg bar mange av disse faktorene i meg. Jeg kunne se dem i hendelser rundt meg. Jeg innså at slike faktorer må elimineres under Fa-opprettingen.

Videre forstod jeg at jeg ofte gav etter for kommunismen. Jeg var redd for å ta vare på min egen overbevisning i samfunnet, fordi jeg hadde et omdømme å ta vare på. Da jeg inngikk kompromisser med ondskapen, unnskyldte jeg meg med at jeg tilpasset meg vanlige følelser, slik at jeg ikke forstyrret andre mennesker. Dette ble faktisk en tvangsundertrykking som svekket mine muligheter og mine evner til å redde mennesker.»

Sophia fortalte at hun ble stolt over sin overbevisning straks etter at hun bestemte seg for ikke å overgi seg til ondskapen. Folk rundt henne tok imot Dafa på et dypere plan etter at hun endret seg.

Hun kom med nok et eksempel på hvordan livet hennes endret seg da hun endret sitt indre. «Jeg vokste opp med feminisme. Jeg trodde ikke jeg var så påvirket av det, inntil nylig.

Jeg giftet meg i 2004. Mannen min snakket ofte om ting jeg ikke klarte å henge med på. Jeg tenkte at han i bunn og grunn ønsket å vise meg at jeg ikke var en god kvinne og hustru. Vi kom hver gang over det, men slike konflikter økte i omfang. Vi gikk inn i «den kalde krigen» noen ganger i året. Hver gang endte konflikten med at jeg syntes synd på meg selv, og mannen min trakk seg unna. I vår oppdaget jeg endelig hva som var galt.

Jeg reflekterte over meg selv mens en ny «kald krig» var på trappene: «Hva er det han prøver å si? Hva er galt?» Bang! Jeg har det! Jeg hadde tolket min rolle som kvinne og kone feil på grunn av feminisme og kommunistiske elementer!» Sophia fortalte at familiesituasjonen hadde endret seg mye etter at hun forstod dette.

Memorere Zhuan Falun
Natalia begynte å praktisere Falun Dafa i 2010. «I begynnelsen var jeg veldig lidenskapelig og flittig. Jeg studerte minst to kapitler av Zhuan Falun hver dag. Jeg gjorde også øvelsene og sendte opprette tanker. Min moral forbedret seg hele tiden. Det var lett for meg å finne min fastholdenhet og å klare prøvelsene. Men veien min ble vanskeligere, ettersom jeg ikke gav slipp på fastholdenhet som satt dypere i meg: å vise seg, frykt, begjær og sjalusi.»

Natalia fortalte at hennes første reaksjon, på grunn av de gamle følelsene og dyp fastholdenhet, ofte var å se utover – se på andres feil. I løpet av det andre året med kultivering fortalte en medutøver henne hva hun hadde forstått Fa. Natalia klaget over at medutøveren forårsaket unødige forstyrrelser for henne. Nå forstår hun at dette var hennes egen fastholdenhet til frykt. Hun var ikke trygg på sin egen forståelse av Fa.

“Nå er jeg mer klart-tenkende og trygg på min egen forståelse av Fa. Jeg har også avslørt behovet mitt for å vise meg.»

Gjennom å memorere Zhuan Falun ble Natalias hovedbevissthet sterkere. Hun klarer nå å skille godt fra dårlig. Når negative tanker oppstår, kan hun stanse dem og kvitte seg med dem mye enklere.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/1/172667.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/30/二零一八年欧洲法会布拉格召开-375183.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.