Belgia: Folk likte Falun Gong-øvelsene

Falun Gong-utøvere I Belgia introduserte Falun Gong under kulturfestivalen høsten 2018 i Saint-Nicolas. Det var mange som lærte den tradisjonelle kultiveringsmetoden med stor entusiasme. Nye øvelses-steder ble raskt etablert.

Folk i Saint-Nicolas lærer Falun Gong øvelsene på et nytt øvelses-sted

19 nybegynnere dro til øvelses-stedet for å lære Falun Gong-øvelsene den 16. september 2018. Flere hadde med seg familiemedlemmer. Mathias, som er Falun Gong-utøver, informerte om Falun Gong og fortalte kort om metodens historie.

Alle de oppmøtte lærte de fem Falun Gong-øvelsene. Noen kjøpte Falun Gong-bøker for å studere praksisen. Noen fikk med seg informasjonsbrosjyrer og ønsket å lese mer på nettet. Flere kunne fortelle at øvelsene gjorde dem godt.

En dame med navn Christel Opdebeeck takket utøverne for at de lærte henne øvelsene. Hun sa hun følte seg fantastisk etter å ha gjort dem og at hun så fram til å delta ved et utendørs øvelses-sted.

Jan de Brant sa han var glad for å lære øvelsene og at han satte pris på Falun Gong-utøvernes innsats med å informere om metoden til alle. Han la merke til at øvelsene virket enkle, men han tenkte likevel at det ville kreve trening for å gjøre øvelsene i flere omganger. Han ble glad da han skjønte at alt som ligger på Falun Gongs nettsider, er gratis til nedlasting, inkludert øvelsesmusikken og videoene.

Pamela Andrade og flere av de andre som var til stede, mente at det ikke var nok å gjøre øvelsene en gang i uken. De spurte om det var mulig å gjøre øvelsene sammen oftere. Utøverne ble enige om å møtes to ganger i uken, både hver onsdag og søndag.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/22/172018.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.