Frankrike: Utøvere informerer regelmessig om forfølgelsen i Kina

På plassen for frihet og menneskerettigheter foran Eiffeltårnet viser lokale Falun Gong-utøvere regelmessig Falun Gong-øvelsene og informerer om forfølgelsen i Kina. Mange takker utøverne for å dele informasjon om forfølgelsen offentlig, og flere signerer en petisjon med krav om en stopp på forfølgelsen i Kina.

Folk stopper opp og leser Falun Gongs informasjonsplakater ved Eiffeltårnet Turister ser på visningen av Falun Gong-øvelsene

Barrani Zina: “Hvordan kan kinesiske styresmakter torturere sitt eget folk med metoder som ikke engang må brukes på dyr?” Benoit: “Det er fryktelig at folk ikke har trosfrihet i Kina.”

Barrani Zina oppmuntret utøvernes arbeid: “Hvordan kan kinesiske styresmakter torturere sitt eget folk med metoder som ikke engang skal brukes på dyr?” sa hun. “Dere gjør et storartet arbeid. Vær så snill og fortsett! Fortell alle om dette og saml inn flere underskrifter. La folk få vite hva som skjer i verden. La oss sammen endre verden.”

Benoit som er en pensjonert tjenestemann, syntes Falun Gong var veldig fredelig. Han signerte petisjonen og takket utøverne fordi de informerer om forfølgelsen offentlig. “Jeg har lært to ting i dag”, sa han. “Først om den ufattelige, fryktelige forfølgelsen og så om den fredelige metoden Falun Gong. Det er fryktelig at folk ikke har trosfrihet i Kina.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/11/171479.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/1/巴黎人权广场上-各国游客支持法轮功(图)-371935.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.