Erfaring fra Kina: Dafas kraft. Min kone som var lam, går igjen

Jeg har vært soldat. Helt fra jeg begynte på skolen ble jeg indoktrinert og lært ateisme. Jeg ble hjernevasket av Det kinesiske kommunistpartiet. Etter at jeg ble vitne til hvor fantastisk og vidunderlig Falun Dafa er, eliminerte jeg ateismen fra mitt sinn og begynte min egen kultiveringsreise.

Dafa viser sin kraft
I en alder av 20 år fikk min kone ryggproblemer. Nervene presset på slik at beina ble svake og numne. Legene ved Huaxi medisinske skoles hospital i Sicuan-provinsen mente at en operasjon kanskje ikke ville virke og at risikoen for lammelse var stor.

Min kone ønsket å leve et normalt liv, til tross for faren for lammelse, så vi var innom mange sykehus. Hun ble operert ved Huaxi medisinske skoles hospital i april 1998, og resultatet ble lammelse i beina.

Noen tipset meg at min kone burde praktisere Falun Dafa. Det er mange historier om mennesker som blir bra fra sykdommer, så jeg bestemte meg for å ta henne med til et praksissted for Falun Dafa. Utøverne lærte henne den sittende øvelsen og fortalte henne litt om Falun Dafa, inkludert Falun Gongs prinsipper: Sannhet, Medfølelse og Toleranse.

Dagen etter kom hun seg ut av sengen uten hjelp, og hun kunne gå opp og ned trappene, sykle og gjøre husarbeid.

Lære Falun Dafa
Jeg ble forundret over at min kone ble bra så raskt og kunne gå igjen etter bare å ha lært den sittende meditasjonen. Jeg bestemte meg for å lære denne kultiveringspraksisen selv.

En utøver informerte meg om boken Zhuan Falun og at ved å lese den, ville jeg få svar på mange av mine spørsmål. Jeg lånte Zhuan Falun av henne. Å lese Zhuan Falun åpnet sinnet mitt for kultiveringsprinsippene. Denne boken endret meg fra å være ateist til en troende.

Falun Dafa er noe svært dypt. Jeg forsto fra starten av at jeg skulle være god mot andre og bli et bedre menneske. Så lærte jeg at når en hever moralstandarden, hever en kultiveringsnivået, og når en har nådd et høyere nivå, vil en møte færre vanskeligheter.

Å være en stødig utøver
Etter at jeg begynte å praktisere Dafa, startet KKP forfølgelsen av Falun Dafa. Jeg dro til Beijing i 2000 for å appellere for rettferdighet for Falun Dafa. Jeg ble ulovlig internert ved et interneringssenter og så overført til et rehabiliteringssenter for stoffmisbrukere.

De krevde at jeg skulle gi opp Dafa. Etter at jeg hadde nektet, ble jeg utvist fra hæren. I de følgende ti årene ble jeg overvåket, og de kom til arbeidsplassen min for å trakassere meg.

I 2005 ble jeg igjen tatt til et interneringssenter fordi jeg nektet å gi opp min tro. Myndighetene presset arbeidsplassen min til å si meg opp. Hæren konfiskerte huset mitt i 2014.

Jeg sendte inn en kriminalitetsanklage mot Jiang Zemin, den tidligere lederen av kommunistregimet, i 2015. På grunn av dette ble jeg trakassert av ansatte ved lokalsenteret og politiet fire ganger.

Uansett problemer jeg møter fra myndighetene, vil jeg ikke gi opp min tro på Falun Dafa.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/12/171487.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.