Spania: “Transplantasjon-misbruk fortsetter i Kina til tross for krav om reform"

Det kinesiske organhøstings etterforskningssenteret (The China Organ Harvest Research Center, COHRC) presenterte sine nyeste etterforskningsresultater ved den 27. internasjonale kongressen for Transplantasjon-forbundet i Madrid i Spania. Kongressen fant sted den 30. juni til 5. Juli 2018. Etterforskerne dokumenterte funnene sine i en ny rapport på 341 sider med tittelen ”Transplantasjons-overgrep i Kina fortsetter til tross for reformens krav” (Transplant Abuse in China Continues Despite Claims of Reform).

David Li, medforfatter av den nye rapporten, presenterte teamets funn for Den internasjonale kongressen i Transplantasjonsforbundet den 2. juli 2018 David Mata taler ved Den internasjonale kongressen i Transplantasjons foreningen i Madrid, Spania

Forfatterne av rapporten hadde samlet inn data om siste nytt i utviklingen til det kinesiske organdonorsystemet etter 2015, styresmaktenes framgangsmåte og virksomheten med organtransplantasjoner ved hundrevis av kinesiske sykehus. Ut fra deres analyser konkluderte forfatterne med at antallet transplantasjoner fortsatt overgår antallet lovlige donasjoner, at organer fremdeles er tilgjengelige på forespørsel fra utlendinger og at det fremdeles knapt finnes en oversikt over transplantasjonssystemet.

En indikasjon etterforskerne presenterte, som antyder at et større antall transplantasjoner fortsatt skjer (noe som ikke kan tilskrives frivillige donorer) var en sør-koreansk fjernsynsdokumentar som ble sendt i november 2017.

Med skjult kamera filmet forkledde journalister en sykepleier som fortalte at dagen før de [journalistene] kom, hadde det internasjonale departementet for transplantasjoner utført en bukspyttkjertel-transplantasjon, tre nyretransplantasjoner og fire levertransplantasjoner. Sykehuset hadde mottakere av transplantasjoner fra andre deler av Asia og Midtøsten på et nærliggende hotell. Dette senteret i Tinajin er estimert til å utføre tusenvis av transplantasjoner hvert år. Internasjonale pasienter fikk oppgitt ventetid på bare dager eller noen få uker. De ble tilbudt fremskyndet transplantasjon hvis pasienten gav ekstra donasjon til sykehuset.

Disse bevisene går imot de kinesiske embetsmennenes uttalelser fra 2016. Der sier de at Kina ikke lenger utfører transplantasjoner for utenlandske organturister, sa COHRC-etterforskerne.

Arthur Caplan som er professor i bioetikk ved New Yorks medisinske fakultet, skrev i forordet til rapporten: “Kina, som denne enestående, grundige og veldokumenterte rapporten viser, fortsetter å tillate overgrep på menneskerettighetene og den uetiske behandlingen av dets borgere ved å tillate drap for å få organer for transplantasjon.”

Caplan fortsatte: “Rapporten må behandles av transplantasjonsmiljøer og styresmaktene verden over. De må gjøre det tydelig at ”drap for organer”-politikken vil føre til at Kina blir ekskludert fra full internasjonal deltakelse i transplantasjoner, medisinsk forskning og medisinske sammenkomster.

Administrerende direktør for COHRC, Grace Yin, sa at de offisielle tallene på organtranplantasjoner i Kina på 10.000 – 15.000 per år er underestimert. I følge henne kan disse tallene enkelt overskrides av bare noen få sykehus i Kina.

For eksempel estimerte COHRC at Tianjin orientalske organtransplantasjonssenter alene har kapasitet til å utføre 6000 – 8000 transplantasjoner i året. Direktøren for levertransplantasjonssenteret ved Peking universitet, Zhu Jiye, hevdet i 2013 at hans senter utførte 4000 levertransplantasjoner på ett år.

Basert på tilgjengelige data for liggedøgn på sykehus etter operasjon og ledighetsraten for tilgjengelige senger, estimerer forfatterne at Kinas 165 statsgodkjente transplantasjonssentre til sammen kan utføre 70.000 operasjoner årlig.

David Matas, kanadisk menneskerettighetsadvokat og pionér innen etterforskning av organtransplantasjonsovergrep i Kina sa: ”Den nye rapporten var en skuffelse. Den bekreftet det jeg har sett; at Kina ikke har endret seg. De har bare utvidet sine hemmelighetskremmerier.”

Han samstemte i professor Caplans syn på hva som kan være en passende respons fra det internasjonale samfunnet: ”Vi bør boikotte dem inntil de er helt transparente og villige til å samarbeide om en uavhengig granskning. Til dere som arbeider med transplantasjoner: Ikke samarbeid med kinesiske leger”, ba Matas.

Rapporten påpekte også at antallet registrerte organer fra både donorer og døende pasienter på intensivavdelinger (opplyst av det kinesiske regimet) langt fra kan forsyne selv de 15.000 transplantasjonene som styresmaktene vedkjenner seg.

En annen nylig rapport fra Verdensorganisasjonen for etterforskning av forfølgelsen av Falun Gong (the World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, WOIPFG) motbeviste redegjørelsen fra Huang Jiefu, Kinas første talsperson for transplantasjonssaker, på Verdens helsemøte i Genève i mai 2018. WOIPFG er et ikke-statlig nettverk av etterforskere som har studert menneskerettighetsovergrep mot Falun Gong-utøvere i Kina de siste 19 årene.

WOIPFG bekjentgjorde at Huang selv ”mistenkes for å være en av hovedpersonene under folkemordet begått av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) med levende organhøsting av Falun Gong-utøvere”. Når det er sagt, er han personlig en “mistenkt kriminell som skal etterforskes” og ikke en pålitelig megler som verdsetter tilliten til internasjonale leger.

Under et intervju i den største statsdrevne avisen i Kina i 2001 sa Huang Jiefu: “Kampen mot Falun Gong er en alvorlig politisk krig, og vi må ikke vise nåde mot knippet av hovedmedlemmene.”

I september 2014 mottok WOIPFG et opptak av en telefonsamtale med Bai Shuzhong, den tidligere lederen av ”People’s Liberation Army General Logistics Department Health Division”. Bai sa under opptaket: ”President Jiang [Jiang Zemin, tidligere leder av Det kinesiske kommunistpartiet] utstedte en ordre som ba oss utvikle handel med organtransplantasjoner. Etter at president Jiangs ordre ble utstedt, har vi gjort mye for å bekjempe Falun Gong.”

David Li som er medforfatter av COHRC-rapporten, uttalte at en av hovedoppgavene var at ”akademiske og medisinske institusjoner og firmaer bør ta opp til ny vurdering samarbeidsavtaler og handelstransaksjoner med kinesiske transplantasjons-instanser fordi det er bevis på fortsatt gjennomgående og omfattende misbruk innen hele det kinesiske transplantasjonssystemet.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/10/171064.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/9/新报告-中共打改革之幌继续强摘器官-370827.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.