Erfaring fra ny iransk utøver: ”Hva jeg har fått fra Falun Dafa”

Jeg er fra Iran og begynte å praktisere Falun Dafa i 2015.

En vinterdag kom min kusine hjem til oss og hadde med seg en bok som het Zhuan Falun, hovedboken i Falun Gong. Hun snakket til meg om det gode i kultiveringsmetoden sin.

Fordi jeg ikke var religiøs og var imot enhver tro, var det vanskelig for meg å forstå innholdet i boken. Det var stadig forstyrrelser som hindret meg i å fortsette på denne veien. Jeg satte igang å lese og studere Zhuan Falun to ganger, men på grunn av mentale forstyrrelser, fullførte jeg det ikke.

To år gikk. I disse to årene var det de tre ordene ”Sannhet, Medfølelse og Toleranse” som jeg tenkte på og som jeg ikke kunne glemme.

Endelig en dag bestemte jeg meg for å lese boken seriøst. Jeg hadde mange spørsmål, men de ble besvart ett etter ett mens jeg leste boken. Jeg begynte å bruke innholdet i Zhuan Falun som guide i livet mitt og prøvde å kultivere mitt sinn.

Dette har jeg fått fra Falun Dafa
Før hadde jeg mange helseproblemer som lumbago, artrose i kneet, alvorlige fordøyelsesproblemer og ryggsmerter. Jeg hadde smerter og måtte bruke medisiner. Jeg prøvde mange behandlinger, inkludert spesialister, urtemedisin og til og med vannterapi og yoga, men ingenting av dette kunne helbrede meg.

Gjennom å lese Zhuan Falun og gjøre øvelsene forsvant plagene mine mirakuløst på kort tid. Nå føler jeg meg ung i en alder av 50 og er full av energi og lykke.

Jeg er mer avslappet nå og klager mindre over urettferdighet. Jeg har en annen forståelse av verden. Tidligere tenkte jeg at det var urettferdig at jeg hadde lidelser og vanskeligheter. Nå, ved hjelp av Mesterens undervisning, har jeg lært at ingenting er tilfeldig. Jeg klarer å forstå årsakene til mine lidelser og vanskeligheter ved å bruke redskapet ved å se innover i meg selv. Synet på omgivelsene mine har endret seg fullstendig.

Mesteren sa i Zhuan Falun, første forelesning:
«...ifølge Buddha-skolen er et prinsipp i universet at alminnelige menneskers anliggende og alle hendelser skyldes forutbestemt skjebne. Slik eksisterer fødsel, alderdom, sykdom og død for vanlige mennesker. På grunn av karma, forårsaket av dårlige gjerninger i fortiden, får man sykdommer eller prøvelser. Å lide er å betale tilbake karmisk gjeld, og derfor kan ingen tilfeldig endre dette.”

Jeg gjør nå mitt beste i kultiveringen slik at jeg kan gå fremover og være flittig.

Takk, min store Mester og hans store godhet og takk, mine venner som har hjulpet meg til å gjøre fremgang.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/1/170942.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.