USA: Grunnleggeren av Falun Gong talte til 9.000 Falun Gong-utøvere fra hele verden

Li Hongzhi som er grunnlegger av Falun Gong, talte til mer enn 9.000 utøvere i Capital One Arena i Washington den 21. juni 2018. Dette er arenaen til National Hockey League mesterlag i hovedstaden Washington. På talerstolen hang Falun-emblemet med srivatsa, et gammelt Buddhistisk symbol, i sentrum. Dette er emblemet for Falun Gong.

Li Hongzhi som er grunnlegger av Falun Gong, talte til mer enn 9.000 utøvere i Capital One Arena i Washington den 21. juni 2018. (Bilde: Edward Dye/Epoch Times) Et vidt utsyn over Capitol One Arena med mer enn 9.000 Falun Gong-utøvere som deltar på konferansen i Washington. (Bilde: Edward Dye/The Epoch Times)

Ben Maloney snakker om sine erfaringer med å praktisere den åndelige disiplinen Falun Gong. (Edward Dye/The Epoch Times) Chen Yingting snakker om egne erfaringer med å praktisere den åndelige disiplinen Falun Gong (Edward Dye/The Epoch Times)

Om ettermiddagen den 21. juni 2018 talte Li Hongzi i Capital One Arena til mer enn 9.000 Falun Gong-utøvere som deltok på erfaringskonferansen.

Li Hongzhi er grunnlegger av Falun Gong, også kjent som Falun Dafa. I kompliserte omgivelser skapt av Det kinesiske kommunistpartiets utrettelige fiendskap mot den åndelige praksisen, opptrer han sjelden offentlig.

På kinesisk blir Li ofte referert som ”shifu”, et ord som uttrykker respekt for en stor lærer. Da han ankom scenen, ble han hilst med stående applaus som varte i flere minutter.

Li snakket i rundt to timer og diskuterte utfordringer som Falun Gong-utøvere møter i sine forsøk på forbedre seg selv og at det er et stort behov for utøvere i Kina å prioritere sikkerhet. Etter talen som han holdt uten å bruke notater, svarte han på spørsmål fra publikum.

Fra hele verden
Organisatorene for dette arrangementet fortalte at det var mer enn 9.000 deltakere som kom fra hele verden. Det ble tilbudt simultanoversettelse på ti språk. Koreanske kvinner i tradisjonelle drakter satt nær stilig kledde italienske menn og kvinner. Det var grupper fra forskjellige nasjonaliteter, men de ble forent av en ting, nemlig hengivenhet til Falun Gong.

Falun Gong er en gammel kultiveringspraksis i Kina. Spirituelle praksiser har ofte blitt levert videre fra mester til elev gjennom generasjoner. Li brakte denne praksisen til offentligheten i mai 1992 i den nordøstre kinesiske byen Changchun.

I Falun Gong kultiverer en kropp, sinn og ånd. Metoden underviser at de grunnleggende prinsippene i universet er ”Zhen, Shan, Ren”. ”Zhen” oversettes med sannhet og å være sannferdig. ”Shan” oversetters som medfølelse, velvilje og godhet. ”Ren” betyr toleranse, overbærenhet og utholdenhet.

”Zhuan Falun” (hovedboken i Falun Gong) har en hovedtekst som i praksis utdyper disse prinsippene og presenterer et sett med moralske læresetninger som utøverne prøver å leve etter. Utøverne gjør også fem meditative øvelser, fire av dem er stående og en er sittende.

Tidligere tider og forfølgelsen
I starten underviste Li praksisen i Changchun. Etter hvert reiste han over hele Kina og underviste mot slutten av 1994. Han ga 54 forelesninger som hver gikk over ti dager.

Undervisningsstedene hadde på det meste flere tusen deltakere, men antallet på de som praktiserte Falun Gong i Kina, økte langt utover de som hadde deltatt på Lis forelesninger.

De som begynte å praktisere, kunne fortelle om forbedringer i helse og stressnivå, bedre relasjoner til familiemedlemmer og kolleger og en sterkere følelse av en mening med livet.

Nyheten om praksisen spredte seg fra person til person, fra ett familiemedlem til et annet, fra venn til venn og fra kollega til kollega.

Falun Gong var snart til stede over alt i Kina med en appell som strakk seg over alle sosiale lag. Folk med alle slags bakgrunner, fra de fattigste bøndene til topp intellektuelle, til medlemmer av regimets elite sikkerhetsstyrker og militærenheter. Alle leste ”Zhuan Falun” og gjorde de fem øvelsene.

Samtidig ga regimet priser til praksisen for dets bidrag til samfunnet.

Fra tidlig i 1999 rapporterte vestlige medier at ifølge regimet var det mellom 70 og 100 millioner kinesere som praktiserte Falun Gong. Utøvere sier at antallet faktisk var over 100 millioner; en av tretten kinesere.

Daværende leder av Det kinesiske kommunistpartiet, Jiang Zemin, så på denne utviklingen med uro. Den 25. april 1999 sendte han et brev til Politbyrået der han argumenterte for en kampanje mot Falun Gong. Han fryktet at praksisens tradisjonelle moralundervisning ville vise seg å være mer attraktive for det kinesiske folket enn partiets ateistiske og materialistiske doktriner.

Den 20. juli 1999 startet Jiang en kampanje for å utrydde praksisen. Masseinterneringer, tvangsarbeid, hjernevask og tortur fulgte. Nettsiden Minghui.org som har opplysninger og nyheter om forfølgelsen, bekrefter at dødsfallene fra tortur er 4.226. Det reelle tallet er trolig mye høyere, men det er vanskelig å få riktig informasjon ut av Kina.

I tillegg har praksisen med tvungen organhøsting, der Falun Gong-utøvere er hovedkilden for organer for Kinas store transplantasjonsindustri, drept et stort antall.

David Kilgour, tidligere canadisk advokat og statssekretær for Asia-Stillehavet, er medforfatter til en rapport og to bøker om tvungen organhøsting. Han kaller dette ”folkemord” på Falun Gong i Kina.

Erfaringsdeling
Før og etter Lis tale hadde Falun Gong-utøvere innlegg om vansker og suksesser de hadde opplevd i kultiveringen.

Falun Gong-utøvere snakket om viktigheten av å se innover. Hvis noe negativt skjer i livene deres eller de befinner seg i en konflikt, bør de først se på sin egen oppførsel for å forstå hva som bidrog til situasjonen.

Ben Maloney snakket om erfaringer han har hatt ved å se innover. Når han gjør det, er han i stand til å sette til side arrogansen han hadde og begynne å verdsette godheten til sine medarbeidere. Det har resultert i at prosjektene han har arbeidet med, ble mer vellykkete.

Chen Yingting fra Taiwan snakket om erfaringer med å praktisere den åndelige disiplinen og om hva hun hadde lært da hun koordinerte et oversettingsprosjekt.

Falun Gong-utøvere sin leveregel er at de skal tenke på andre først i alt de gjør.

Chen lærte at en god koordinator må først og fremst tenke på behovene til sine gruppemedlemmer før hun kan sette seg selv over dem. Hun sa: ”En koordinator er som et bånd som settes sammen (kollegene); som perler på en snor.”

Etter at hun lærte dette, gikk arbeidet mye enklere, sa hun.

Oversatt etter Epoch Times:
https://www.theepochtimes.com/founder-of-falun-gong-speaks-at-conference_2570634.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.