Spania: Informerer om Falun Gong under kommunens to-dagers arrangement

Falun Gong-utøverne ble invitert til å introdusere Falun Gong i Oviedo den 18. mai 2018. Kommunen hadde laget et to-dagers arrangement som tiltrakk seg mange menneser. Oviedo er hovedsete i Asturias i Spania. Asturias er et vakkert fjellområde og en kjent turistdestinasjon. Oviedo ble grunnlagt i det niende århundret og har en lang historie.

Vising av de fem Falun Gong-øvelsene i sentrum av Oviedo i Spania Vising av de fem Falun Gong-øvelsene i sentrum av Oviedo i Spania En gruppe studenter fra Amerika lærer Falun Gong-øvelsene

Lokale lærer Falun Gong i Oviedo i Spania Barn lærer Falun Gong-øvelsene Folk signerer petisjonen mot forfølgelsen i Kina

Falun Gong-utøverne viste de fem øvelsene på et torg i Oviedo sentrum om morgenen. Mange mennesker stoppet opp for å se, og flere tok bilder.

Kommunefunksjonær Marisa Pinga som er en av sponsorene av arrangementet, kom til samlingsstedet og erklærte: ”Vi støtter Falun Gong”. Hun kunne fortelle at mange vestlige i dag har en forkjærlighet for tradisjonell, kinesisk kultur.

Mange lokale kom til plassen for å lære de fem Falun Gong-øvelsene, som blir lært bort gratis. Mange uttrykte interesse for å fortsette å praktisere Falun Gong og ba om informasjon om øvingssted og øvingstider.

Senere på dagen dro Falun Gong-utøverne til et travelt forretningsstrøk og samlet inn underskrifter til en petisjon mot forfølgelsen i Kina. Folk var overrasket over KKP’s statssanksjonerte organhøsting fra samvittighetsfanger, der majoriteter er Falun Gong-utøvere. En kvinne fra Brasil sa, etter å ha tatt imot en informasjonsbrosjyre: ”Tvungen organhøsting er forferdelig. Det er et hån mot menneskeheten.”

En turist fra det tidligere Sovjetunionen sa han kjente til Kommunistpartiets onde natur og signerte petisjonen uten å nøle.

I løpet av det to-dagers arrangementet fikk mange informasjon om Falun Gong og KKP’s forfølgelse i Kina. En leder for et samfunnshus sa til utøverne: ”Vi vil introdusere Falun Gong på den offentlige internettsiden vår. Vi ønsker å ha et slikt arrangement hvert år, slik at flere mennesker kan få kjennskap til Falun Gong.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/27/170559.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.