Europa: Fire land mintes den fredelige 25. april-prosten i Beijing i 1999

Utøvere fra hele verden arrangerte en rekke ulike arrangementer rundt 25. april. De mintes 19. årsdagen for den fredelige 25. april-protesten i Beijing i 1999 med over 10.000 utøvere. Denne artikkelen er fra fire land.

Sveits
Arrangementet i sentrum av Genève mottok stor støtte fra publikum.

Falun Gong-staden i Genève Utøverne i Genève informerer de forbipasserende om forfølgelsen i Kina

En forbipassernde signerer petisjonen som fordømmer forfølgelsen i Kina Flere familier stopper for å få informasjon om Falun Gong Mor og sønn signerer petisjonen

Tyskland
Utøverne var samlet foran det kinesiske konsulatet i München. Mange forbipasserende signerte petisjonen. Flere kinesere besluttet å frasi seg sitt medlemskap i Kommunistpartiet for å markere sitt standpunkt mot forfølgelsen.

Den stille demonstrasjonen foran det kinesiske konsulatet i München Chirstopher: “Som en fri sjel, støtter jeg betingelsesløst Falun Gong-utøverne.”

Christopher stanset opp og sa: “Som en fri sjel støtter jeg betingelsesløst Falun Gong-utøverne. Jeg håper de kan få trosfrihet. Jeg er imot forfølgelsen av hele mitt hjerte.”

Kypros
Arrangementet på Kypros ble arrangert i sentrum av Nicosia på søndag. Utøverne viste øvelsene, delte ut informasjonsbrosjyrer og samlet inn underskrifter.

Falun Gongs arrangement i Nicosia på Kypros Forbipasserende stopper opp, ser på visningen av de fem Falun Gong-øvelsene og får informasjon om Falun Gong

Italia
Utøverne i Milano demonstrerte stille foran det kinesiske konsulatet onsdag.

En stille demonstrasjon foran det kinesiske konsulatet i Milano Kinesere leser utøvernes informasjonsplakater ved konsulatet

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/28/169518.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.