Russland: Introduksjon av Falun Gong under Helseuken

Når våren kommer, deltar flere mennesker på kulturelle og helserelaterte arrangementer for å utforske nye selvutviklings-områder. Under Helseuken i Ufa i republikken Bashkortostan den 3. til 6. april 2018 var lokale Falun Dafa-utøvere til stede, og de introduserte de besøkende for den fredfylte praksisen Falun Gong.

Deltakere på Helseuken lærer om Falun Dafa i Ufa i Russland En besøkende leser Falun Gongs informasjonsavis

Falun Gong-utøvere viser øvelsene på Helseuken Flere av de besøkende følte en god energi mens de lærte øvelsene i Falun Dafa Falun Gong-utøvere deler ut informasjonsaviser om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

Utøverne viste de fem Falun Gong-øvelsene, informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina og delte ut informasjonsaviser.

Over 30 vitenskapelige fora deltok på dette fire dagers arrangementet. Ved å lese informasjonsplakater og brosjyrer, men også å prate med Falun Gong-utøverne, lærte mange om hvordan Falun Dafa har vært til nytte for utøvere i mer enn 100 land. Noen var spesielt interesserte i Falun Dafas prinsipper: Sannhet, Medfølelse og Toleranse.

Flere deltakere i Helseuken prøvde å gjøre øvelsene. De følte seg energiske og forfrisket og takket utøverne for at de delte denne verdifulle informasjonen med dem.

En reporter fra Bashkortostan fjernsynsstasjon intervjuet utøverne og laget en repotasje om Falun Gong på de lokale TV-nyhetene. Verten for arrangementet nevnte spesielt utøverne og takket dem for å ha introdusert Falun Dafa til deltakerne.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/19/169424.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/16/俄罗斯法轮功学员参加医疗保健展(图)-364179.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.