Russland: Falun Gong-utøvere mintes 25. april-appellen

For å minnes 19. års-dagen for appellen fra 10.000 utøvere i Beijing den 25. april 1999, arrangerte Falun Gong-utøvere en rekke aktiviteter i flere russiske byer.

Falun Gong-øvelser foran den kinesiske ambassaden i Moskva

En utøver holder en informasjonsplakat foran det kinesiske konsulatet i St. Petersburg Utøvere informerer om forfølgelsen i en gågate i Irkutsk Utøvere informerer om forfølgelsen ved sjøsiden i byen Vladivostok

Moskva
Utøverne gjorde flere aktiviter foran den kinesiske ambassaden i elleve timer, fra kl. 11.00 til 22.00, den 25. april 2018. Forbipasserende leste informasjonsplakatene og uttrykte bekymring for forfølgelsen. Utøverne gjorde øvelsene sammen og arrangerte lysvake til minne om alle de utøverne som har dødd som resultat av forfølgelsen.

St. Petersburg
Samme dag ble det arrangert en aktivitet foran det kinesiske konsulatet i St. Petersburg. Femten utøvere holdt opp plakater med Falun Gong-informasjon med krav om en slutt på forfølgelsen i Kina.

Folk som var på vei til konsulatet for å få visum, leste informasjonsplakatene. En ung mann sa: “Ondskapen forsøker iherdig å ødelegge folks frihet over alt. Derfor bør vi ikke vende det blinde øyet til andres problemer, men vise at vi bryr oss.” Han tok imot informasjonsmateriell.

Irkutsk
Den 23. april i Irkutsk som er en viktig by i Sibir, viste Falun Gong-utøverne øvelsene i gågaten Uritsky for forbipasserende og delte ut informasjonsbrosjyrer.

Utøverne arrangerte også en sitt-ned-demonstrasjon den 25. april 2018 ved det kinesiske konsulatet i Irkutsk. De krevde at det kinesiske kommunistpartiet stanser tortur og drap av Falun Gong-utøvere. De mintes også de 19 årene med fredelige protester mot forfølgelsen av Falun Gong-utøvere.

Vladivostok
Den 21. april 2018 viste utøverne de fem øvelsene og delte ut informasjonsbrosjyrer ved sjøsiden i Vladivostok sentrum og flere andre steder, derav butikksenteret i byen Ulan-Ude.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/29/169524.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/28/纪念四二五-俄罗斯学员多城市举办讲真相活动(图)-364694.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.