Polen: “Falun Gong er fabelaktig! Jeg beundrer dere!”

Falun Gong-utøverne i Polen arrangerte en rekke aktiviteter i Warszawa den 22. april 2018 til minne om 19 års-dagen for Falun Gong-utøvernes fredelige appell i Beijing 25. april 1999. Utøverne demonstrerte foran den kinesiske ambassaden mot Det kinesiske kommunistpartis (KKP’s) forbrytelser mot uskyldige utøvere i Kina. De minnet de som døde under KKP’s forfølgelse.

Falun Gong-utøverne foran den kinesiske ambassaden i Warszawaminnes 25. april-appellen Gamlebyen: Utøvere informerer om KKP’s forbrytelser med organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere
Utøverne viser de fem Falun Gong-øvelsene Forbipasserende leser informasjonsplakatene En Falun Gong-utøver snakker med en turist om forfølgelsen av Falun Gong

Om kvelden var de i gamlebyen og informerte folk om KKP’s forfølgelse, viste Falun Gong-øvelsene og samlet inn underskrifter i en petisjon med krav om en slutt på forfølgelsen. Mange turister fikk muligheten til å få informasjonen om forfølgelsen og signere petisjonen.

Ei nonne som arbeider for en forening for synshemmede, brukte lang tid på å lese informasjonsplakatene og snakke med Falun Gong-utøverne. Hun var spesielt oppmerksom da en utøver fortalte henne om tradisjonell, kinesisk kultur og åndelig kultivering. Hun sa til utøveren at dette virket veldig kjent, som om hun kunne huske det fra langt tilbake i tid. Hun tok imot flere informasjonsbrosjyrer for å gi sine kolleger.

En ung mann fra Kina spurte en utøver: “Hvorfor må dere ha så stort fokus på forfølgelsen? Dere kan ignorere KKP hvis dere ikke liker det. Jeg mener det er best å være taus om dette.” Utøveren svarte: “Er ikke disse ofrene kinesere, som deg selv? Hvordan kan vi være tause om KKP’s forbrytelser med organhøsting fra levende mennesker? Å ikke si noe ville være det samme som å akseptere forbrytelsene. Hvis vi er tause om dette, vil alle tro på KKP’s løgner, og ingen vil kjenne den virkelige historien om appellen den 25. april 1999. Vi forsøker ikke å overtale deg til å praktisere Falun Gong, men det er bra å vite hvilken side som er rett og hvilken som er feil. Det er av stor betydning for deg. Vær snill å ta med deg en informasjonsbrosjyre. Jeg håper du vil bli velsignet.” Den unge mannen svarte: “Jeg setter pris på din godhet! Jeg vil definitivt lære mer om dette.”

En annen kineser sa til en utøver: “Jeg har lest alle informasjonsplakatene. Falun Gong er fabelaktig! Jeg beundrer dere! Jeg forstår ikke hvorfor et land med fem tusen års historie mangler universelle verdier. Et land uten demokrati eller menneskerettigheter vil ikke kunne etablere et godt internasjonalt ry, uansett hvor mange olympiske leker de arrangerer.”

Utøveren svarte: “KKP’s mål er å ødelegge menneskeheten, så det vil ikke fremme universelle verdier, selv om Kina virkelig hadde flotte, tradisjonelle, universelle verdier. Før skjulte KKP sine forbrytelser, men partiet har fullstendig avslørt sin sanne natur under forfølgelsen av Falun Gong.” Han foreslo at mannen skulle lese “Ni kommenterer om Kommunistpartiet” (ni lederartikler fra en uavhengig avis) og melde seg ut av alle kommunist-organisasjoner han har vært tilsluttet.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/27/169508.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/25/波兰学员纪念四二五和平上访十九周年(图)-364555.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.