Frankrike: “Det virker som vi har blitt hjernevasket”

Flere og flere kinesere oppdager Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) onde natur etter 19 års forfølgelse av Falun Gong i Kina. I Kina har over 300 millioner mennesker frasagt sitt medlemskap i KKP’s organisasjoner per mars 2018. Utenfor Kina melder utøvere seg frivillig til å ta imot kinesiske turister og informerer dem om Falun Gong og forfølgelsen.

Under følger nylige hendelser ved Eiffeltårnet i Paris.

Turistgrupper frasier sitt medlemskap i Kommunistpartiet

Kinesiske turister leser Falun Gong-utøvernes informasjonsplakater ved Eiffeltårnet

En gruppe turister i 20-30-årene kom til Eiffeltårnet i Paris en lørdag. Sun som er utøver på stedet, svarte på mange av spørsmålene. To universitets-studenter stilte flere spørsmål om avisen med lederartiklene “De ni kommentarer om Kommunistpartiet”. De ønsket å videreformidle informasjonen hjemme i Kina. “Takk for at dere forteller oss dette, ellers ville vi ikke visst noe om det”, kommenterte en av dem. “Jeg vet hvor ondt partiet er, og jeg ønsker ikke å dø sammen med det”, sa den andre.

Da disse to studentene besluttet å frasi sitt medlemskap i KKP’s organisasjoner, som også inkluderer ungdomsligaen og unge pionerer, gjorde de andre besøkende i gruppen det samme. En av dem foreslo at de skulle ta et gruppebilde. Da turistene sa “cheese” for å smile fint, foreslo Sun at de skulle si “Falun Dafa er bra” og “Sannhet, Medfølelse,Toleranse er bra”. Alle var med på dette, og flere som ikke hadde frasagt seg medlemskapet i Kommunistpartiet, endret mening.

Xing som er omlag 80 år, drar ofte til Eiffeltårnet for å dele ut Falun Gong-brosjyrer til kinesiske turister. En mann tok imot en informasjonsbrosjyre og kom tilbake etter lunsj. “Jeg har lest denne brosjyren, og det gir mening”, sa han.

“Har du vurdert å frasi ditt medlemskap i KKP?” spurte Xing.
“Klart det”, svarte mannen. Senere hadde han med seg flere venner som alle hadde bestemt seg for å ta avstand fra kommunist-organisasjonene.

Feng som er en annen utøver, snakket med tre unge kinesiske turister. De stilte ganske mange spørsmål om hvordan forfølgelsen begynte og om hat-propagandaen de kinesiske styresmaktene sprer om Falun Gong. Feng svarte dem rolig i tur og orden.

“Hvorfor vet vi ikke om dette”, sa en av dem.
“Det virker som vi har blitt hjernevasket og har trodd at partiet er bra”, fortsatte en annen.
“Kommunistpartiet har til og med drept mennesker og solgt organene deres for profitt”, informerte Feng.
“Dette er for ondskapsfullt”, sa en annen kinesisk turist. Til slutt frasa alle sitt medlemskap i Kommunistpartiets ungdomsliga.

Da Zhang så en stor gruppe kinesiske turister komme forbi, rakk hun ikke å snakke med dem enkeltvis. “Velkommen til Paris!” ropte hun høyt til dem. “Vet dere at over 300 millioner mennesker har frasagt sitt medlemskap i KKP-organisasjoner? Vennligst kom hit etter lunsj slik at vi kan hjelpe også dere med å frasi deres medlemskap i KKP’s organisasjoner her. Dere vil bli velsignet med en bedre fremtid.”

“Ingen problem. Vi kommer tilbake”, svarte en av turistene og sa videre: “Falun Dafa er bra!”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/13/169357.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/12/巴黎真相点-大陆游客集体三退-364058.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.