Kinesisk kultur: Man vokser gjennom vansker og går til grunne i komfort

Filosofen Mencius fortalte folk i år 300 f.Kr. at man vokser gjennom motgang og vansker og at man går til grunne når man har et enkelt og komfortabelt liv. I moderne tid har imidlertid mennesker en tendens til å bli ledet av treghet og latskap. Folk søker fornøyelser og ønsker å slippe unna lidelse, og slik lever de livet forgjeves.

Mencius

Mencius sa at når himmelen snakker om å legge stort ansvar på et menneske, må den enkelte lære om lidelse og fysisk motgang, bli utsatt for sult og fattigdom og utstå lidelse i livet. Alt dette stimulerer sinnet, herder naturen og utvikler sitt store potensiale.

Mencius mener at mennesker gjør feil, men at de kan korrigere seg basert på tidligere erfaringer. Når de blir plaget og forvirret, vil de vokse og oppnå gode prestasjoner.

Når mennesker har sett, hørt om og erfart motgang, vil de forstå og vokse til nye høyder. Vanskeligheter og motgang hjelper en til å utvikle gode ferdigheter og muligheter, mens enkle liv i komfort har den motsatte effekten.

På grunn av forbedring i materielle forhold i det moderne Kina har mange mennesker ikke erfart motgang, spesielt de som vokste opp under ettbarns-politikken. Disse barnene har gradvis utviklet egoisme og en dominerende karakter.

I mange menneskers sinn er det å strebe etter glede og lykke blitt det viktigste målet i livet. De vil høste uten å så og streber etter lettkjøpt suksess over natten og ekstrem luksus. Mange unge mennesker er ikke villige til å arbeide hardt, og de klager over deres lodd i livet. De blir fort irritert når de møter litt motgang i livet, nekter å utmerke seg på arbeidsplassen og føler at de har blir utnyttet av andre.

Motgang er ikke en dårlig ting fordi man kan utvikle sterk vilje, og det kan styrke ens sinn og hjelpe en med å lykkes. Faktisk er de fleste ting som er bra for folk, mindre komfortabelt. For eksempel virker morgengymnastikk og annen type sport trettende, men det er bra for helsen.

Streng veiledning er kanskje ikke så kjekt, men det kan hjelpe underordnede til å utvikle effektivitet. God medisin smaker bittert, men den kan føre til bedring, og ubehagelige råd hjelper folk til å se egen feil og til å gjøre ting bedre.

Mennesker har karma, noe som fører til motgang. Å tåle motgang kan eliminere karma. Hvis et menneske ikke har møtt motgang, men bare koser seg og er lykkelig, vil resultatet bli det motsatte.

"Å eliminere motgang tidligst mulig, herding av sykdom tidligst mulig og å tåle motgang tidligst mulig" er en god ting.

Tidlige kinesiske regjeringsmedlemmer fra enkle kår:
Ifølge Mencius i kapittelet om Gaozi II, snakket Mencius om:

Keiser Shun, en av De gamle fem keiserne, ble oppdaget mens han arbeidet på en gård.

Fu Yue ble forfremmet fra arbeider med kunnskaper innen bygging av forsvarsvegger, til en posisjon som regjeringsminister i Shang dynastiet.

Jiao Ge var en fiske- og salthandler før han ble storkansler under Shang dynastiet under kong Zhou.

Guan Yiwu, også kalt Guan Zhong, ble en berømt statsminister under Duke Huan av Qi. Han ble statsminister etter at han ble løslatt fra fengsel. Han var kjent for sine reformer og dyktige diplomati.

I Vår- og Høst-perioden ble Sunshu Ao en velkjent statsminister av Hegemoniet av Chu. Han var eneboer før han ble valgt til å tjene landet.

Baili Xi var slave, som senere ble en svært viktig minister under Duke Mu av Qin.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/8/168984.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.