Kinesisk politibetjenter: “Faktisk vet jeg at Falun Gong-utøvere er gode mennesker”

To politibetjenter kom hjem til meg for å “snakke” med meg. En av dem begynte å videofilme meg i mitt hjem uten samtykke, så jeg sa at det var et lovbrudd. Den andre tjenestemannen ba kollegaen stoppe filmingen.

Da fortalte jeg dem at Falun Gong lærer mennesker å være gode og at den helbreder sykdommer og opprettholder en god helse. Jeg fortalte dem at folk i over hundre land praktiserer Falun Gong og at hovedboken Zhuan Falun er oversatt til 40 språk.

Tjenestemannen som hadde vist meg ID’en sin, ba meg praktisere Falun Gong stille og rolig hjemme og ikke gå ut og “hisse opp til trøbbel”. Jeg svarte: “Folk trenger å omgås andre mennesker. I Den kinesiske konstitusjonen står det om folks rettigheter.”

Tjenestemannen sa etter en stund: “Faktisk vet jeg at Falun Gong-utøvere er gode mennesker. Men du er medlem av partiet.”

Jeg fortalte ham at jeg hadde frasagt mitt medlemskap i Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og dets tilstøtende organisasjoner for lenge siden. Jeg sa også at forfølgelsen av Falun Gong, som ble startet av Jiang Zemin, som var tidligere leder av KKP, ikke kan aksepteres.

Før de dro, ba jeg dem vennlig om å huske at “Falun Dafa er bra.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/20/166466.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.