Utøver i Kina: “Jeg fikk unnskyldning fra politiet”

Ei kvinnelig politioffiser ringte meg en morgen og fortalte at de ønsket å ta bilder i boligen min fordi jeg nettopp hadde flyttet inn. De ønsket bekreftelse på husholdningens faktiske adresse, antall familiemedlemmer, hver familiemedlems arbeidsplass og så videre. Hun sa at dette gjaldt alle.

Jeg svarte at jeg aldri hadde hørt om noe slikt og at mange mennesker kjøper og selger hus i vår bydel. Hun insisterte på at dette virkelig var tilfellet, så jeg ba om referanser. Hun svarte at hun ikke kunne gi noen referanse fordi det ville være brudd på personvernet. Jeg trodde ikke på henne fordi en venn av meg hadde nettopp kjøpt nytt hus og solgt sitt gamle, uten å nevne denne såkalte regelen.

Jeg sa til henne at jeg ville samarbeide hvis dette gjaldt alle i bydelen. Hvis jeg derimot var utvalgt fordi jeg praktiserer Falun Gong, ville jeg ikke gå med på det.

Brudd på personvernet
Noen få dager senere banket det på døren, og de hevdet at de var fra det lokale sikkerhetskontoret. Det var en middelaldrende mann der, og etter hvert dukket to politioffiserer fram bak trappen.

Den yngste offiseren begynte å ta bilder med mobiltelefonen. Jeg sa til ham at han krenket privatlivet mitt. Da han sa at han kun utførte ordre, sa konen min at han begikk lovbrudd. Jeg sa jeg ville ringe nødetaten for å anmelde ham. Han stoppet.

Jeg ba om identifikasjonskortene deres og noterte meg navn og kortnummer.

“Dere kommer hjem til meg uten en avtale”, sa jeg. “Det er i strid med paragraf 39 i grunnloven som sier: En kineser skal ikke innvaderes. Det er imot loven å gå ulovlig inn i en innbyggers bolig.”

De sa at vi hadde blitt oppringt noen dager tidligere. Dette bekreftet min mistanke om at den såkalte “boligbekreftelsen” bare var en del av dør-til-dør-kampanjen.

Oppriktig hensikt
Den eldste offiseren innrømmet at de ønsket å finne ut om jeg fremdeles praktiserte Falun Gong. Jeg svarte ikke umiddelbart.

“Grunnloven garanterer borgere trosfrihet”, svarte je getter en stund. “Kan det være noe som helst galt i at jeg prøver å leve etter prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse i dagliglivet?

“Hvis Falun Gong ikke hadde hjulpet så mange mennesker med å forbedre deres moralske standard, var menneskeheten kanskje allerede blitt ødelagt på grunn av korrupsjon og degenerering. Da ville vi ikke vært så heldige at vi kan møtes her i dag.”

“Ta meg som et eksempel. Jeg sluttet å røyke, drikke og spille etter at jeg begynte å praktisere Falun Gong. Jeg krangler ikke lenger med konen min. Ønsker ikke dere i politiet at det skulle finnes flere gode mennesker?»

Sitat fra loven
Den eldste offiseren sa at styresmaktene hadde bannlyst Falun Gong. Jeg ba ham vise meg paragrafene i loven. Det kunne han ikke.

Jeg sa: Selv om Nasjonalforsamlingen er vårt overordnede organ, hevet Jiang Zemin, den tidligere lederen av kommunistregimet, seg over loven. Det han sa, var ikke basert på fakta. Over 200.000 utøvere og deres familier har anmeldt ham til påtalemyndighetene.

Jeg minnet ham om at Xi Jinping opphevet tvangsarbeid etter at han kom til makten. Mange utøvere som var forfulgt, fikk igjen friheten. Mange statstjenestemenn endrer holdningene sine til Falun Gong etter at de har fått informasjon om Falun Gong og forfølgelsen. Jeg anmodet dem om å tenke klart og ta ansvar for egne handlinger – spesielt siden alle, i henhold til loven, er ansvarlige for hans eller hennes handlinger i livet.

De tok meg i hånden og sa farvel. Jeg klappet en på skulderen og sa: Jeg håper dere vil være snille mot Falun Gong-utøverne. Den yngste offiseren nikket på hodet.

En polititjenestemann bad om unnskyldning
Noen få dager senere banket det på døren igjen. Jeg åpnet, og det stod fire mennesker der; en av dem var ei politikvinne.

Politikvinnen sa: “To tjenestemenn var innom her forleden. De var unge og ikke så høflige. Jeg kommer hit for å be om unnskyldning på deres vegne.” Jeg svarte at det ikke var nødvendig og at alt jeg ønsker, er at de følger loven når de skal håndheve den.

Jeg var litt usikker etter at de var dratt. Etter 18 år med forfølgelse er det veldig uvanlig at politiet unnskylder seg til en utøver. Kanskje hadde politiet fått dårlig samvittighet? Kanskje hadde de innsett at dør-til-dør-kampanjen var ulovlig? Kanskje det nåværende regimet ønsker å distansere seg fra Jiang Zemin og hans medhjelpere?

Kanskje har det faktum at Falun Gong omfavnes i over hundre land, fortalt dem noe? Kanskje var de inspirert av Sannhet-Medfølelse-Toleranse? Kanskje har de hørt resten av verdens fordømmelser av Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse av Falun Gong? Kanskje ble de redde etter at Zhou Yongkang, Bo Xilai, Wang Lijun, Xu Caihou, Guo Boxiong og Li Dongsheng ble straffet for å ha forfulgt Falun Gong?

Uansett hva det var, det viktigste er at det ser ut som de har forstått ringvirkningene av å fortsette å forfølge utøvere.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/23/166147.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.