Kina: Falun Gong-plakater dukket opp midt under nyttårsfeiringen

Det nye året nærmet seg, og gatene var fulle av folk som handlet og som var underveis for å besøke venner. Falun Gong-utøverne i Liaoning benyttet anledningen til å nå ut til flere med informasjon om Falun Gong og forfølgelsen.

Under forfølgelsen har utøverne vært nødt til å være kreative og tatt hensyn til egen sikkerhet når de sprer informasjon. En metode utøverne har tatt i bruk, er å henge opp plakater på offentlige steder med ulike budskap, slik som å informere folk om kampanjen om “å frasi seg sitt medlemskap fra Det kinesiske kommunistpartiet”.

“Sannhet-Medfølelse-Toleranse er bra” Plakaten informerer om å frasi seg sitt medlemskap i partiet “Falun Dafa er spredt over hele verden”
“Verden trenger Sannhet-Medfølelse-Toleranse” “Meld deg ut av partiet for en strålende framtid.” “Falun Dafa er noe stort”

“Å melde seg ut av partiet gir positive endringer”
En utøver hadde en samtale med ei kvinne fra Liaoning som fortalte at hun hadde meldt seg ut av Kommunistpartiet for et år siden. Utøveren spurte hvordan hun hadde hatt det etter utmeldingen. Kvinnen sa: “Før bekymret jeg meg over ting både privat og på jobb. Jeg var ikke glad og ønsket ikke å prate med noen. Men etter at jeg meldte meg ut av partiet, ble jeg utrolig nok mer åpen. Alle problemene mine ble plutselig bagateller. Jeg er mer glad og mer utadvendt.” Kvinnen takket utøveren for hjelpen hun fikk med å melde seg ut av partiet.

Utøveren traff også en middeladrende mann som aldri hadde hørt om det å frasi seg medlemskapet fra partiet. Utøveren fortalte ham om Kommunistpartiets onde bakgrunn, inkludert den 18 år lange forfølgelsen av Falun Gong. Mannen var sjokkert over den statssanksjonerte organhøstingen fra fengslede Falun Gong-utøvere.

Utøveren fortalte ham at partiet er ved å kollapse og at ingen ønsker å være involvert i partiet når det faller sammen. Mannen sa: “Jeg har aldri stolt på partiet. Jeg er enig med deg, og jeg er klar for å melde meg ut av partiet.”

Utøveren fortalte at hun hadde møtt flere som føler seg gladere etter å ha meldt seg ut av partiet. Selv da hun snakket med en gruppe politimenn, kunne de fortelle at de visste godt om partiets ondskap, og de meldte seg ut alle sammen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/12/30/166950.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/29/真相图片粘贴迎新年-358620.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.