Tyskland: Utøvere samlet for utveksling av erfaringer

Utøvere i Frankfurt og nærliggende byer var samlet to ganger ved årets slutt for å dele kultiveringserfaringer og ønske Mester Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Dafa, et godt nyttår.

Falun Dafa-utøverne i Frankfurt og nærliggende byer, tar et bilde sammen for å ønske Mester Li Hongzhi godt nytt år Gila, universitetsstudent som begynte å praktisere i 2015, forteller sin historie Den tyske advokaten Hessdorf forklarer hvordan han frigjorde seg fra egoisme

Wen, 76 år, dele ut aviser med nformasjon om forfølgelsen til kinesiske turister Utøverne var samlet den 15. desember, og de ønske Mester Li et godt nytt år

Vårt ansvar
Den første samlingen fant sted den 26. november 2017.

Universitetsstudenten Gila kom til Frankfurt fra Afghanistan i 2008 sammen med foreldrene sine. Hun begynte å praktisere Falun Gong i 2015. I begynnelsen nølte hun med å delta på de ukentlige arrangementene for å informere folk om Falun Gong og forfølgelsen i frykt for å bli gjenkjent av venner. Da hun senere møtte andre utøvere, også flere i 70-årene som delte ut brosjyrer og snakket med folk i all slags vær, ble hun rørt og bestemte seg for å gjøre det bedre.

En dag da hun gav en informasjonsbrosjyre til en kinesisk turist, tok personen imot den og kastet brosjyren i et søppelpann. Dette sjokkerte Gila og fikk henne til å føle enda mer sympati ovenfor kinesere som har blitt villedet av den bakvaskende propagandaen fra Kommunistpartiet. Etter dette deltok hun ofte i aktiviteter for å informere om forfølgelsen.

“Jeg innså at som Dafa-elever, er det vårt ansvar å hjelpe folk til å få vite hva som pågår”, sa Gila. ”Hvis vi mislykkes, hvordan kan folk få slik informasjon og bli klar over denne alvorlige forfølgelsen?”

Overvinne egoisme
Hessdorf som er advokat, fortalte at han vanligvis følte seg usikker i samtale med andre. Da han gransket seg selv i forhold til prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, oppdaget han sin egen egoisme.

“Jeg var ingen god lytter fordi jeg tenkte mest på meg selv”, kunne han fortelle under erfaringsutvekslingen. ”Hvis andre snakket mye, ble jeg irritert og tenkte at det kanskje ikke var tid igjen til at jeg fikk ordet. Det handlet uansett bare om egeninteresse, noe som forhindret meg i å lytte til andre med tålmodighet.” Senere ble han mer omtenksom ovenfor andre, og han ble også med utøverne for å informere om den brutale forfølgelsen i Kina.

En dag da han var på vei for å treffe en venn, måtte han vente i en time på togstasjonen. Da han sto og vurderte om han skulle dele ut informasjonsbrosjyrer, var det noe i ham som ba ham om å la det være. Han innså at det var hans egen egoisme. Han bestemte seg for å se bort fra denne egoistiske tanken og heller redde mennesker. Etter å ha delt ut informasjonsbrosjyrer, gikk han inn i toget. Han ble glad da han så at flere satt og leste brosjyrene han hadde gitt dem.

Hjelper kinesiske turister
Wen som er 76 år, begynte å praktisere Falun Dafa i 1999. Vel vitende om at mange kinesere er forgiftet av hatpropaganda fra Kommunistpartiet, deler hun ofte ut aviser med informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. Mange takker henne og gir henne tommelen opp når de ser hva hun gjør. Når turister ikke forstår og slenger ukvemsord etter henne, bruker hun det som en anledning til å forbedre sin moral, og hun blir ikke avskrekket.

Overrasket over hennes energi i såpass høy alder, pratet flere kinesiske turister med Wen. Hun informerte dem om fordelene med Falun Dafa. Hun led tidligere av hepatitt, artritt, nerveproblemer og gallestein. Hun var veldig svak og kunne ikke arbeide. Etter råd fra en venn besluttet hun å forsøke Falun Dafa.

“I løpet av to måneder gjennomgikk kroppen min mange endringer. Jeg skjønte at hepatitten var borte, for smerten var vekke. Legen som undersøkte meg igjen, ble overrasket og sa: Jeg husker at du var innlagt på sykehuset for ikke så lenge siden. Hvordan kan det ha seg at sykdommen plutselig er borte?’ Gallesteinen ble sjekket, og det samme gjaldt der. Jeg var veldig glad”, sa Wen.

Nyttårshilsener
Den andre samlingen var den 15. desember. Utøverne delte igjen erfaringer og ønsket Mester Li et godt nytt år. Blant dem var Egbert, den eldste utøveren som er 79 år gammel, og 4 år gamle Jacob.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/12/30/166949.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/29/沐浴在法光中精進实修(图)-358601.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.