Kina: Politibetjent vurderer å frasi seg sitt medlemskap i Kommunistpartiet

En politibetjent stakk innom en annen utøver i forrige måned. Utøveren inviterte ham inn og pratet med ham i den tro at mannen var kommet for å få informasjon om Falun Gong.

Utøveren fortalte politibetjenten at den kinesiske grunnloven tillater trosfrihet. Han svarte at han visste det. Utøveren forklarte deretter hvordan metoden hadde forbedret både helsen og moralen hans. Han gav et eksempel på hvordan han hadde brukt egen tid og penger til å anlegge en privat vei for lokalbefolkningen. Da landsbyen tilbød ham penger som takk, takket han nei fordi han bare ønsket å hjelpe mennesker.

“Hvis du ser tilbake på de ti siste årene, vil du se at Det kinesiske kommunistpartiet har drept millioner mennesker i en rekke politiske kampanjer. Himmelen vil ikke tillate at dette fortsetter, og alle assosierte medlemmer av partiet kan få karmisk gjeld”, sa utøveren. I tillegg har mange høytstående tjenestemenn, som har vært involvert i forfølgelsen, blitt avsatt de siste årene for ulike forbrytelser.

Politibetjenten takket utøveren og sa han ville vurdere å frasi seg sitt medlemskap i Kommunistpartiet.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/20/165485.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.