Kina: Politibetjent: “Jeg ønsker meg vekk fra Kommunistpartiet"

I løpet av forfølgelsen av Falun Gong i Kina har mange politibetjenter deltatt i forfølgelsen av utøverne. De har vært villedet av Kommunistpartiets propaganda. Denne holdningen har endret seg ettersom disse menneskene har begynt å få informasjon om Falun Gong fra utøvere. Under følger et eksempel.

En utøver i byen min mottok en telefonoppringning fra en tjenestemann. Han ba henne dra til politistasjonen. Utøveren nektet å dra og sa til tjenestemannen at hun ikke hadde gjort noe galt. Tjenestemannen foreslo å møte henne ved inngangen til utøverens boligkompleks. Hun gikk med på det.

Hun gikk til inngangen og så to politibetjenter som kom i en politibil. Den ene sa at han måtte ta bilde av utøveren og begynte å gjøre det med mobiltelefonen sin. Den andre politibetjenten spurte om hun var nervøs. Hun sa: “Jeg praktiserer Falun Gong for å bli et bedre menneske. Jeg har ingenting å bekymre meg over.”

Da politibetjenten var ferdig med å ta bilder, sa utøveren at hun ville ta et bilde av tjenestemennene. Tjenestemennene sa ikke nei, så hun begynte å ta bilder. Deretter pratet de sammen, og utøveren spurte hvor mye de visste om Falun Gong. De svarte at de visste veldig lite. Utøveren forklarte, ut fra sin egen erfaring, hvordan Falun Gong forbedrer utøvernes moralske verdier, basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.

“Tenk deg at det ble flere utøvere som følger disse prinsippene og dermed blir gode samfunnsborgere. Ville det ikke bli enklere for dere i politiet?” spurte hun.

“Det du sier, virker rimelig”, sa den første politibetjenten. “Vil du lære meg også å praktisere [Falun Gong]?”

“Det er opp til deg”, svarte utøveren. “Jeg håper i det minste at du ikke blindt følger partiet og forfølger uskyldige utøvere. Faktisk har mange mennesker i disse dager frasagt seg sitt medlemskap i partiet.”

“Men jeg må arbeide for å tjene til livets opphold. Hvordan kan jeg forsørge meg selv og familien uten penger?” Politibetjenten virket forvirret.

“Du kan melde deg ut av organisasjonene under et pseudonym og fortsette i jobben”, fortsatte utøveren. “Siden vi lovet å tilegne våre liv til partiet da vi sluttet oss til organisasjonene, må vi erklære at vi frasier oss medlemskapet for å unngå å gå ned sammen med det.”

“Det er riktig. Jeg ønsker meg vekk fra Kommunistpartiet”, sa politibetjenten.

Den andre politibetjenten sa at han også ville vurdere å melde seg ut av partiet. Han gav telefonnummeret sitt til utøveren og sa: “Du er et godt menneske. Du kan alltid kontakte meg hvis du trenger hjelp.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/20/165485.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.