Sverige: “Falun Dafa-øvelsene gir meg varme og energi”

Falun Dafa-utøverne i Stockholm var samlet på Mynttorget den 25. november 2017 for å informere forbipasserende om Falun Dafa og den pågående forfølgelsen i Kina. Med plakater og visning av Falun Gong-øvelsene informerte de forbipasserende hvordan metoden har vært til nytte for folk både fysisk og psykisk. Flere utøvere snakket både på svensk og engelsk om hvordan Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) har forfulgt gruppen siden 1999.

Visning av de fem Falun Dafa-øvelsene på Mynttorget i Stockholm Forbipasserende leser informasjonsplakatene Mange signerer petisjonen mot forfølgelsen
Utøvere taler både på svensk og engelsk om hvordan Det kinesiske kommunistpartiet har forfulgt Falun Gong siden 1999 Forbipasserende stopper opp og får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Et russisk ektepar forteller om egne erfaringer med kommunismen

Mynttorget, som ligger midt i Stockholm mellom parlamentet og det kongelige slott, er en offentlig plass som besøkes av mange turister daglig. Mange ble interessert i den fredelige musikken og utøvernes rolige bevegelser. Flere begynte å lære øvelsene på stedet.

Ei kvinne ble værende ved standen i lengre tid. Hun lyttet og leste plakatene og informasjonsmateriellet som ble delt ut av utøverne. Hun kunne fortelle at hun var yoga-instruktør og la til: “Falun Dafa gir meg varme og energi.” Da hun gikk videre, tok hun med seg materiell for å lese senere, og hun signerte petisjonen med krav om en slutt på forfølgelsen i Kina.

En mann fra Finland snakket med en utøver. I det han pekte på en informasjonsbrosjyre som han tok, sa han: “Når jeg kommer hjem, vil jeg be konen min praktisere Falun Dafa sammen med meg.”

To unge menn var sjokkerte over den voldsomme mishandlingen utøvere i Kina må holde ut for sin overbevisning, medregnet det å bli drept for sine organer. De signerte petisjonen og håpet at det skulle bli flere nyhetsdekninger av forfølgelsen i Kina.

Et par fra Moskva sa at forfølgelsen aldri skulle skjedd. Ektemannen fortalte at hjemlandet deres var tidligere under kommunistisk styresett. Han var kjent med denne typen totalitær regime disse utøverne står ovenfor. Begge signerte petisjonen og tok med seg informasjonsmateriell som de ønsket å dele med vennene sine.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/29/166571.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/28/瑞典法轮功学员在首都揭露中共迫害-357240.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.